AR ŽINAI, KAD...

"Cantine“ - šiuo prancūzišku „kelioninės skrynios“ pavadinimu EP nariai ir Parlamento darbuotojai pakrikštijo 100 litrų talpos dėžes, naudojamas gabenti dokumentams ir įrangai tarp Europos Parlamento darbo vietų Briuselyje, Strasbūre ir Liuksemburge. Šiandien naudojamos ergonominės plastmasinės dėžės, kurių spalva priklauso nuo to, kuriame pastate dirba jų šeimininkai. Tobulėjant informacinėms technologijoms gerokai sumažėjo poreikis fiziškai transportuoti darbo priemones.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2011 m.

Steigiamasis Euronest posėdis EP - stiprus įrankis Rytų Partnerystei

2011-05-05

Gegužės 3 dieną A. Saudargas dalyvavo Euronest parlamentinės asamblėjos, suburiančios Europos Parlamento narius ir Europos Rytų partnerystės šalių atstovus, inauguracijos ceremonijoje. Asamblėjos pirmojo posėdžio metu buvo pasirašytas Euronest steigiamasis aktas, patvirtintos naujosios asamblėjos darbo tvarkos taisyklės, suformuoti keturi nuolatiniai komitetai (politinių reikalų; žmogaus teisių ir demokratijos; ekonomikos reikalų, teisės aktų derinimo ir konvergencijos su ES politikos kryptimis; energetinio saugumo; kultūros, švietimo ir pilietinės visuomenės) ir sudarytos dvi laikinos darbo grupės: dėl Baltarusijos ir darbo tvarkos taisyklių. A. Saudargas buvo paskirtas energetinio saugumo komiteto nariu. Steigiamajame posėdyje buvo išrinkti du pirmininkai: Europos Parlamentą atstovaus - Kristian Vigenin, o rytų partnerius Boris Tarasyuk.


Mintis įsteigti Euronest asamblėją kilo jau 2007m. Jos tikslas suteikti ES Rytų partnerystei parlamentinę dimensiją. Taip būtų plėtojami glaudūs ryšiai su kaimyninėmis šalimis, skatinamos demokratinės reformos, paremtos pagarba žmogaus teisėms, teisinės valstybės principais ir geresniu valdymu. Euronest susideda iš 60 Europos Parlamento narių ir po 10 parlamento narių iš kiekvienos Rytų partnerystės šalies. Baltarusija yra ypatingas atvejis: nors ji yra Rytų kaimynystės dalis, Baltarusijos atstovų dalyvavimas Euronest veikloje buvo laikinai sustabdytas kaip ES sankcija A. Lukašenkos režimui. Todėl steigiamasis Euronest susirinkimas įvyko be atstovų iš Baltarusijos. Europos Parlamento Prezidentas, Jerzy Buzek, pažymėjo, kad vieta Baltarusijai yra palikta ir Euronest durys šiai šaliai išlieka atviros.

atgal..