AR ŽINAI, KAD...

ES piliečių teisė laisvai judėti, gyventi ir dirbti visoje Sąjungoje lengvai gali būti palaikyta savaime suprantamu dalyku. Tačiau siekiant užtikrinti, kad piliečiai galėtų visiškai pasinaudoti šia teise, būtina sukurti ir palaikyti veiksmingą pagrindinių teisių ES viduje apsaugos sistemą.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2011 m.

Skalūnų dujų gavybos perspektyvos Europos Sąjungoje

2011-10-05

Spalio 5 dieną Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitete (ITRE) įvyko viešasis klausymas tema "Skalūnų dujų gavybos perspektyvos Europos Sąjungoje", kuriame dalyvavo ir savo poziciją pristatė ne tik šios srities ekspertai, bet ir Europos Komisijos atstovai. Komiteto pirmininkas Herbertas Reulis pažymėjo, jog ITRE komitetas pasisako už tai, kad reikia sumažinti ES šalių priklausomumą nuo dujų importo, o skalūnų dujos galėtų būti puiki alternatyva. Tačiau pabrėžė, jog yra daug rizikos, susijusios su šių dujų gavyba


Posėdyje dalyvavę ekspertai teigė, jog skalūnų dujų paklausa Europoje per ateinančius metus ženkliai išaugs. Bandomieji gręžiniai jau yra įdiegti Lenkijoje, o atsipirkimas priklausys nuo skalūnų mastų. Ekspertų teigimu, šių uolienų vieta yra aiški, tačiau sudėtinga nustatyti, kiek jose yra dujų. Šiuo metu tik Jungtinėse Amerikos Valstijose galima tiksliai apskaičiuoti, kiek dujų galima išgauti iš skalūnų. Ekspertai aptarė ir svarbų aplinkosauginį aspektą, kadangi skalūninių dujų gavyba yra siejama su daugeliu potencialių ekologinių problemų, tokių kaip gruntinių vandenų ir atmosferos tarša bei pernelyg intensyvus vandens naudojimas.

Europos Komisijos atstovų teigimu, kalbant apie skalūnines dujas reikia atkreipti dėmesį tiek į aplinkosauginę, tiek ir į energetinę perspektyvas. Jų teigimu, verta susirūpinti dujų tiekimo saugumu Europos Sąjungoje, nes sumažėjusi dujų gavyba ES viduje reiškia išaugusį poreikį dujų importui. Kalbėdamas apie galimą poveikį aplinkai, Komisijos atstovas pabrėžė, jog yra svarbu pasirūpinti, kad licencijuojančios bei valdžios institucijos tinkamai įvertintų skalūnų dujų išgavimo poveikį aplinkai ir galimą riziką. Taip pat svarbu užtikrinti ES aplinkosaugos teisės aktų galiojimą. Vykusių diskusijų metu buvo akcentuota, jog visuomenės vertinimas taip yra labai svarbus aspektas, todėl piliečiai turi būti informuoti apie vykdomus projektus kuo galima anksčiau.

Europoje skalūnų dujų tyrimai aktyviai pradėti tik 2009 metais. 2011 metų balandžio mėnesį JAV Energetikos informacijos administracijos (EIA) išplatintoje Pasaulio skalūnų dujų išteklių ataskaitoje teigiama, jog iš visų Europos Sąjungos valstybių didžiausi šių dujų ištekliai yra Lenkijoje. Šioje šalyje komercinė skalūnų dujų gavyba turėtų būti pradėta jau 2014 metais


atgal..