AR ŽINAI, KAD...

"Cantine“ - šiuo prancūzišku „kelioninės skrynios“ pavadinimu EP nariai ir Parlamento darbuotojai pakrikštijo 100 litrų talpos dėžes, naudojamas gabenti dokumentams ir įrangai tarp Europos Parlamento darbo vietų Briuselyje, Strasbūre ir Liuksemburge. Šiandien naudojamos ergonominės plastmasinės dėžės, kurių spalva priklauso nuo to, kuriame pastate dirba jų šeimininkai. Tobulėjant informacinėms technologijoms gerokai sumažėjo poreikis fiziškai transportuoti darbo priemones.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2011 m.

Pradėta tikrinti visų ES teritorijoje esančių branduolinių jėgainių sauga

2011-06-09

Birželio 9 dieną Strasbūro plenarinėje sesijoje vyko diskusijos dėl ES branduolinių elektrinių testavimo nepalankiausiomis sąlygomis ir branduolinės saugos ES kaimyninėse šalyse. Europos Komisijos narys, atsakingas už energetikos politiką, Giunteris Oettingeris pranešė, jog Europos Komisija ir Europos branduolinės saugos reguliavimo institucijų grupė ENSREG, atstovaujanti 27 nepriklausomoms ir už branduolinę saugą atsakingoms nacionalinėms institucijoms, susitarė dėl visapusiško rizikos ir saugos įvertinimo masto ir tvarkos ES branduolinėse jėgainėse. Nuo 2011 m. birželio 1 d. pradėta tikrinti visų 143 Europos Sąjungos teritorijoje esančių branduolinių jėgainių sauga. Vykdant atsparumo bandymus bus atsižvelgta tiek į galimas stichines nelaimes, tiek ir į žmogaus sukeltus pavojus, o teroristų išpuolių keliama grėsmė bus vertinama atskirai.


Komisijos narys pažymėjo, jog vadinamieji "streso testai" bus atliekami remiantis trijų pakopų procesu: branduolinių operatorių pateikta išsamia informacija, nacionalinių reguliuotojų pateiktais papildomais patikros rezultatais ir tarpusavio peržiūra, kurią atliks nepriklausoma branduolinės energetikos ekspertų komanda iš įvairių ES valstybių narių ir Europos Komisijos. G. Oettingeris pabrėžė, jog atominių elektrinių testavimas nesustos ties ES sienomis. Tariamasi dėl galimybės atlikti atominių elektrinių atsparumo bandymus ir kaimyninėse šalyse, tarp jų - Rusijoje, Ukrainoje ir Baltarusijoje. Birželio 23 dieną numatytame susitikime su kaimyninių šalių atstovais tikimasi šį bendrą požiūrį dėl "streso testų" būtinumo patvirtinti.

 

G. Oettingeris pažymėjo, jog Europos Komisija yra pasirengusi aktyviai prisidėti prie tarptautines branduolinės saugos sistemos stiprinimo proceso. Tikimasi, jog galutinis ES branduolinės saugos įvertinimas bus padarytas iki 2012 metų vidurio.


atgal..