AR ŽINAI, KAD...

Ekonominė ir pinigų sąjunga (EPS) yra ilgo proceso rezultatas, kurio tikslas – suderinti Sąjungos valstybių narių ekonominę ir pinigų politiką ir įvesti bendrą valiutą – eurą. Šiuo metu euras įvestas trylikoje valstybių narių, eurą taip pat kasdien naudoja daugiau kaip pusė ES piliečių.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2011 m.

Plačiajuostis ryšys – investicijos į ES ekonomikos augimą

2011-01-28

Šią savaitę Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitete pradėtas svarstyti Europos Komisijos komunikatas „Plačiajuostis ryšys Europoje. Investavimas į skaitmeninių technologijų skatinamą augimą“.


Komisijos pasiūlyme nustatomas aiškus planas, kaip įgyvendinti „ES skaitmeninėje darbotvarkėje" įvardytus plačiajuosčio ryšio tikslus, - tai yra iki 2020 m. visiems europiečiams suteikti galimybę naudotis spartesniu nei 30 megabitų per sekundę (Mbps) internetu ir pasiekti, kad 50 % ar daugiau Europos namų ūkių būtų užsisakę spartesnio kaip 100 Mbps ryšio paslaugą.


Šiems tikslams įgyvendinti Komisija skatina Valstybes nares nustatyti nacionalinius plačiajuosčio ryšio rodiklius ir priimti atitinkamus veiksmų planus. Komunikatas numato, kaip viešasis sektorius galėtų geriau skatinti investicijas į plačiajuostį ryšį, įskaitant ir racionalesnį ES fondų lėšų naudojimą bei naujų finansavimo priemonių kūrimą.

 

Algirdas Saudargas, ELP frakcijos pranešėjas šia tema, pasveikino Komisiją pristačius subalansuotą dokumentą, tačiau atkreipė dėmesį į kai kuriuos aspektus.

 

Pasak A. Saudargo, prieigos prie plačiajuosčio ryšio užtikrinimas kiekvienam piliečiui yra labai svarbus tikslas, kurio reikia siekti skatinant investicijas į infrastruktūros plėtojimą. Tačiau, pažymėjo parlamentaras, nereikia užmiršti, kad fizinės prieigos prie technologijų neužtenka. Reikia taip pat, kad žmonės turėtų tinkamų įgūdžių, žinių ir pakankamai pajamų tomis technologijomis naudotis. Į tai reikia atsižvelgti priimant politinius sprendimus.

A. Saudargas taip pat pabrėžė ir naujų elektroninių paslaugų, pavyzdžiui, sveikatos priežiūros ar švietimo srityse plėtojimo svarbą Europoje.atgal..