AR ŽINAI, KAD...

Europos Parlamento pirmininkas vadovauja Parlamento veiklai, pirmininkauja plenariniams posėdžiams ir tvirtina biudžetą. Jis atstovauja Parlamentui, palaikančiam išorės ryšius ir ryšius su kitomis Bendrijos institucijomis.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2011 m.

Lapkričio 5 d. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje buvo paminėtos disidento, poeto ir filosofo Mindaugo Tomonio- Tomo Kuršio mirties metinės.

2011-11-05


Gūdžiais sovietijos metais - 1975-aisiais - KGB spaudimo ir kankinimų neatlaikiusio (žuvusio neišaiškintomis aplinkybėmis) Lietuvos laisvės šauklio ir tikėjimo išpažinėjo atminimas yra gyvas tiek jį pažinojusių, tiek iš spaudos ar pasakojimų su jo tragiška ir drauge herojiška istorija susipažinusių žmonių mintyse. Renginyje dalyvavo Mindaugo Tomonio sesuo Jūratė Tomonytė-Jakimavičienė, Nepriklausomybės akto signataras, dabar EP narys Algirdas Saudargas, signatarai Algirdas Patackas, Mečys Laurinkus. M. Tomonio eiles skaitė V.Kubilius, dalyvavo pianistė E.Minčiūnaitė, smuikininkai I.Skučaitė-Giunter ir B.Traubas.


atgal..