AR ŽINAI, KAD...

Plenarinė sesija – teisėkūros proceso finišo tiesioji, komitetų ir frakcijų nuveikto politinio darbo kulminacija. Joje aptariami teisės aktų projektai, balsuojama dėl pakeitimų ir priimami galutiniai teisės aktų tekstai.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2011 m.

Kroatija: vienas žingsnis iki narystės Europos Sąjungoje.

2011-02-17

Vasario 16 d. Strasbūro plenarinėje sesijoje vyko diskusijos dėl 2010 m. Kroatijos pažangos siekiant narystės Europos Sąjungoje (ES). Kroatijos stojimo derybų rezultatus pristatė ES pirmininkaujančios Vengrijos užsienio reikalų ministras Jánosas Martonyi ir Komisaras Štefanas Füle. Pasak J. Martonyi, šis ES plėtros procesas yra vienas iš pagrindinių Vengrijos pirmininkavimo prioritetų, padėsiančių sustiprinti taiką, demokratiją ir stabilumą Europoje.


Anot ministro, derybos galėtų baigtis 2011 m. birželį, jeigu šalis ir toliau ryžtingai tęs būtinas reformas, - ypač viešojo administravimo ir teismų sistemoje, - kovos su korupcija, užtikrins ilgalaikį pabėgėlių sugrįžimą ir visapusišką bendradarbiavimą su Tarptautiniu baudžiamuoju tribunolu buvusios Jugoslavijos klausimais. Iš 35 numatytų Kopenhagos kriterijuose skirsnių jau yra užbaigti 28, derantis dėl likusių skirsnių irgi yra pažengta į priekį.


Patvirtindami savo pritarimą Kroatijos prisijungimui prie ES Europarlamentarai didele balsų dauguma priėmė rezoliuciją, kurioje sveikina Kroatiją už didelę pažangą ir pabrėžia, kad greita Kroatijos narystė paskatintų ir likusias Vakarų Balkanų šalis ryžtingai pradėti įgyvendinti su naryste susijusias reformas.


atgal..