AR ŽINAI, KAD...

ES piliečių teisė laisvai judėti, gyventi ir dirbti visoje Sąjungoje lengvai gali būti palaikyta savaime suprantamu dalyku. Tačiau siekiant užtikrinti, kad piliečiai galėtų visiškai pasinaudoti šia teise, būtina sukurti ir palaikyti veiksmingą pagrindinių teisių ES viduje apsaugos sistemą.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2011 m.

Komitete patvirtintas A. Saudargo pasiūlymas 2012 m. ES biudžeto

2011-05-23

Europos Parlamentas jau pradėjo svarstyti 2012 m. pasiūlymus Europos Sąjungos biudžetui. Vakar Konstitucinių reikalų komitetas AFCO balsavimu pritarė Europos Parlamento nario Algirdo Saudargo parengtam nuomonės projektui. Rengdamas projektą, A. Saudargas teigė nepalaikęs raginimų mažinti ES biudžetą ir karpyti visas išlaidas. Anot jo, argumentai, teigiantys, kad biudžeto karpymai buvo vykdomi visose valstybėse narėse, todėl esą atitinkamai turėtų butų sumažintas ir ES biudžetas, yra nepagrįsti.


"Europos Sąjungos biudžetas yra specifinis, jis kaip tik turi būti nukreiptas kovai su krize ir dėl to mechaniškai jis neturi būti karpomas ar siejamas su valstybių narių biudžetais", - teigė Lietuvos politikas.   Dokumente A. Saudargas atkreipė ypatingą dėmesį į ES Piliečių iniciatyvą, kuri pradės veikti nuo 2012 m. balandžio mėnesio. Naudodamiesi šia priemone, ES piliečiai, surinkę milijoną parašų bent iš  septynių valstybių narių, galės teikti ES teisės aktų pasiūlymus. Anot A. Saudargo, būtina numatyti tinkamą finansavimą, norint efektyviai įgyvendinti šią svarbią demokratijos priemonę.  Europarlamentaro įsitikinimu, svarbu ne tik užtikrinti praktinį šios iniciatyvos įgyvendinimą, bet ir apgalvoti komunikacijos strategiją, kaip efektyviai informuoti ES piliečius apie iniciatyvą ir jų galimybes ja pasinaudoti.   Komiteto patvirtintoje nuomonėje taip pat pažymima tinkamos komunikacijos politikos svarba. "Norint, kad ES piliečiai suvoktų tolesnės Europos integracijos naudą ir taptų artimesni Europai, įgyvendinant visapusišką komunikacijos politiką gyvybiškai svarbu juos informuoti apie ES politiką, kuri daro didžiausią tiesioginį poveikį jų kasdieniam gyvenimui", - teigiama dokumente. Jame taip pat pabrėžiama, kad naujoji komunikacijos politika turėtų būti grindžiama visuomenei aktualia informacija, pvz., apie veiksmus, kurių imtasi siekiant kovoti su euro krize, apie Europos rinkimų sistemos reformą, apie ES plėtros perspektyvas ir geresnės integracijos naudą.

atgal..