AR ŽINAI, KAD...

ES piliečių teisė laisvai judėti, gyventi ir dirbti visoje Sąjungoje lengvai gali būti palaikyta savaime suprantamu dalyku. Tačiau siekiant užtikrinti, kad piliečiai galėtų visiškai pasinaudoti šia teise, būtina sukurti ir palaikyti veiksmingą pagrindinių teisių ES viduje apsaugos sistemą.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2011 m.

ITRE komitete pristatytas Europos energetikos infrastruktūros priemonių planas

2011-11-22

Lapkričio 22 dieną Europos Komisijos atstovai Europos Parlamento Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitete, kurio narys yra Algirdas Saudargas, detaliai pristatė Europos energetikos infrastruktūros prioritetų įgyvendinimo priemonių planą, kurį Komisija patvirtino šių metų spalio 19 dieną.


 

Šiuo planu bus skiriama 50 mlrd. eurų investicijoms į Europos transporto, energetikos ir skaitmeninių tinklų gerinimą. Europos infrastruktūros tinklų priemone bus siekiama plėtoti pažangius, tvarius ir visiškai tarpusavyje susietus transporto, energetikos ir skaitmeninius tinklus ir taip padėti sukurti Europos bendrąją rinką. Komisijos atstovai teigė, kad taikant Europos infrastruktūros tinklų priemonę bus sudaromos sąlygos naudotis naujoviškomis finansavimo priemonėmis, tokiomis kaip garantijos ir projektų obligacijos. Tikimasi, kad Europos infrastruktūros tinklų priemonės investicijos padės pritraukti papildomų privačiojo ir viešojo sektoriaus lėšų, kadangi padidės projektų patikimumas ir sumažės jų rizikos lygis.

 

Europos Komisija pagal šią priemonę vien Energetikos sektoriui ketina skirti 9,1 mlrd. eurų transeuropinei infrastruktūrai plėtoti. Europos infrastruktūros tinklų priemonė padės pašalinti finansines spragas ir tinklo perkrovą. Bus siekiama sustiprinti energetikos vidaus rinką ir prijungti energetikos salas prie Europos centro. Komisijos atstovai pažymėjo, jog tai ypač aktualu Baltijos valstybėms. Taip pat tikimasi, jog šis priemonių planas padės užtikrinti energijos tiekimo saugumą, o ES gyventojams ir įmonėms priimtiną tiekimo kainą.

 

Posėdžio metu, komentuodamas Komisijos pristatymą, A. Saudargas pasidžiaugė, kad Energetinių salų klausimas iškeltas Komisijos politinėje darbotvarkėje. Tačiau taip pat atkreipė dėmesį, kad kalbant apie Baltijos šalių sujungimą su ES elektros tinklais neužtenka kalbėti tik apie fizinį jungčių nutiesimą. Reikia nepamiršti ir desinchronizacijos nuo Rusijos elektros perdavimo sistemos IPS/UPS ir prisijungimo prie europinės UCTE sistemos klausimo. Tuo labiau, atsižvelgiant į tai, kad tiek Lietuvoje, tiek kaimyninėse Baltarusijoje ir Rusijoje planuojamos statyti atominės elektrinės. "Aš manau, kad ši tema turėtų būti atvirai diskutuojama ir aiškiai įtraukta į Europos infrastruktūros tinklų priemonę", -pabrėžė A. Saudargas

 

Europos Parlamente šį Europos energetikos infrastruktūros prioritetų įgyvendinimo priemonių planą planuojama pradėti svarstyti jau gruodžio mėnesį.


atgal..