AR ŽINAI, KAD...

Komitetai daug laiko praleidžia rengdami pranešimus dėl Komisijos pasiūlytų teisės aktų, tačiau jie gali rengti ir pranešimus savo iniciatyva komitetų kompetencijos sričiai priklausančiais klausimais. Pirmininkų sueiga – už Parlamento darbą atsakingas organas – suteikia leidimą pranešimus savo iniciatyva perduoti plenariniams posėdžiams.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2011 m.

Europos politinėms partijoms – aiškų teisinį statusą

2011-03-15

Kovo 14 dieną Europos Parlamento Konstitucinių reikalų komitete diskutuotas Europos Liaudies Partijos (ELP) narės M. Giannakou pranešimas dėl Europos politinių partijų reglamentavimo ir finansavimo taisyklių nustatymo. Šio pranešimo tikslas įvertinti Europos politinių partijų padėtį ir pateikti rekomendacijų, ką reikėtų keisti.


Lisabonos sutartis aiškiai įtvirtina Europos politinių partijų vaidmenį ES lygmeniu kuriant politinę erdvę ir skatinant artimesnius ryšius tarp ES ir piliečių. Šiuo metu yra 10 politinių partijų ES lygiu. Tačiau, pasak pranešėjos, jų reglamentavimo tvarka nėra pakankama, todėl politinės partijos negali pilnai įgyvendinti savo funkcijų. Tad būtina sukurti partijoms teisinį statusą Europos lygmeniu. Taip pat svarbu užtikrinti skaidrų ir aiškų šių partijų finansavimą. Pranešėja rekomenduoja pakeisti šiuo metu dominuojantį subsidijų režimą ir labiau skatinti finansavimą iš savo pačių lėšų. Pasak europarlamentaro Algirdo Saudargo, Europos politinių partijų tinkamas reglamentavimas bus žingsnis skaidrios demokratijos link.

 

Diskutuojant buvo išsakyta nuomonė ir dėl kiek įmanoma platesnio piliečių dalyvavimo Europos politinėje arenoje, todėl ne vien tik nacionalinės partijos, bet ir fiziniai asmenys turi būti įtraukiami, kaip galintys dalyvauti politinėse partijose.

 

Parnešimas buvo patvirtintas komitete didele balsų dauguma. Dėl jo diskusijos tęsis plenarinėje sesijoje balandžio mėnesį.


atgal..