AR ŽINAI, KAD...

ES turi teisėkūros institucijas, vykdomąją valdžią ir nepriklausomą teismo organų sistemą, jas papildo ir paremia keletas kitų institucijų ir organų. Sprendimų priėmimo ES taisyklės ir procedūros nustatytos sutartyse. Sąjunga turi savo biudžetą, kad galėtų įgyvendinti savo tikslus.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2011 m.

Europos Parlamento Konstitucinių reikalų komitete pritarta nuomonės projektui

2011-09-07

Rugsėjo 7 d. Europos Parlamento Konstitucinių reikalų komiteto posėdyje balsų dauguma buvo pritarta nuomonės projektui ( šio projekto referentas yra Algirdas Saudargas) dėl Europos Parlamento pozicijos dėl 2012 m. biudžeto projekto ( su Europos Tarybos pakeitimais).


Šiame nuomonės projekte A. Saudargas pažymėjo kelias Konstitucinių reikalų komitetui prioritetines finansavimo sritis: piliečių iniciatyvos teisės įgyvendinimą, komunikacijos politiką ir pakankamą politinių partijų ir fondų finansavimą. Europarlamentaras, teikdamas nuomonę, pabrėžė, jog, siekiant įgyvendinti reglamentą dėl piliečių iniciatyvos ir norint, jog ši nauja dalyvaujamosios demokratijos priemonė būtų efektyvi, būtina ją tinkamai finansuoti. Nuomonės projekte taip pat pritariama tam, kad būtų padidintos biudžeto lėšos žiniasklaidai, nes ji atlieka svarbiausią vaidmenį komunikacijos ir visuomenės informavimo srityje. Taip pat pasisakoma už tinkamą Europos politinių partijų ir fondų finansavimą, kas užtikrintų tęstinę šių partijų ar fondų veiką.

Dėl biudžeto projekto bus balsuojama plenarinėje Europos Parlamento sesijoje.


atgal..