AR ŽINAI, KAD...

ES turi teisėkūros institucijas, vykdomąją valdžią ir nepriklausomą teismo organų sistemą, jas papildo ir paremia keletas kitų institucijų ir organų. Sprendimų priėmimo ES taisyklės ir procedūros nustatytos sutartyse. Sąjunga turi savo biudžetą, kad galėtų įgyvendinti savo tikslus.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2011 m.

Europinio energetinio sektoriaus svarba

2011-05-24

Gegužės 24 dieną A. Saudargas dalyvavo jungtiniame Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų susitikime tema "Kaip pagerinti energijos tiekimą stiprinant konkurencingumą, energijos sistemas darant pažangesnes ir plėtojant energetikos infrastruktūrą".


Susitikime buvo kalbama apie pažangiųjų energijos tinklų ir infrastruktūros sujungimą ir plėtojimą bei diskutuota, kaip reikėtų sukurti Europos energetikos vidaus rinką ir užtikrinti konkurencingumą. Europos Parlamento Prezidentas J. Buzekas pažymėjo, kad svarbu sukurti Europos energetinę bendriją. Dabartinės energetikos politikos nepakanka, norint pasiekti tokius tikslus kaip energetikos išteklių prieinamumas valstybėms narėms pagrįstomis ir stabiliomis kainomis. Kitas svarbus šios bendrijos tikslas - užtikrinti, kad ES kalbėtų vienu balsu santykiuose su išorės partneriais energetikos srityje, būtų pajėgi koordinuotai pirkti išteklius ir turėti bendras strategines atsargas. Idėją sukurti Europos energetinę bendriją J. Buzekas iškėlė jau 2010 m. Ją tikimasi įgyvendinti per ateinančius metus.


atgal..