AR ŽINAI, KAD...

Plenarinė sesija – teisėkūros proceso finišo tiesioji, komitetų ir frakcijų nuveikto politinio darbo kulminacija. Joje aptariami teisės aktų projektai, balsuojama dėl pakeitimų ir priimami galutiniai teisės aktų tekstai.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2011 m.

Branduolinės energetikos naudojimo masto mažinimas ir atsparumo

2011-07-14

Liepos 12 dieną įvyko Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto posėdis, kuriame Nobuo Tanaka, Tarptautinės energetikos agentūros (IEA) vadovas, pristatė politines pasekmes po branduolinės katastrofos Fukušimoje, o Giovanni De Santi, Jungtinio tyrimų centro Energetikos direktorato vadovas, kalbėjo apie atominių elektrinių atsparumo testus.


Nobuo Tanaka pristatė galimą branduolinės energetikos naudojimo masto sumažinimą, akcentuodamas jo įtaką prekybai bei energijos kainoms. EIA vadovas pažymėjo, jog branduolinio kuro sumažinimo planas reikštų išaugsiančias kainas kitoms kuro rūšims, gaminančioms energiją - angliai, dujoms bei atsinaujinančiai energijai. Atsakydamas į Komiteto pirmininko Herbert Reul klausimą, kokį poveikį Europos Sąjungos energetikos rinkai ir kainoms turėtų visų ES valstybių narių sprendimas pasekti Vokietijos pavyzdžiu ir atsisakyti branduolinės energijos, N. Tanaka pabrėžė, jog tokiu atveju Europa prarastų branduolinės energijos perspektyvą bei turėtų pasikliauti kur kas brangesniais atsinaujinančiais energijos šaltiniais. EIA vadovas pažymėjo, kad rizika Europos energijos saugumui smarkiai išaugtų, nes ženkliai padidetų priklausomybė nuo dujų ir anglies išteklių užsienyje.

 

Giovanni De Santi, Jungtinio tyrimų centro Energetikos direktorato vadovas, komitete pristatė kitą Europai svarbią temą - atsparumo testus bei specialiąją Europos Komisijos darbo grupę, prisidedančią prie šių testų įgyvendinimo. Jau rugsėjo mėnesio viduryje ši darbo grupė turi gauti visas nacionalinių reguliuotojų ataskaitas. Iki lapkričio 15 dienos numatyta parengti ataskaitos projektą, kuris bus pateiktas gruodžio mėnesį įvyksiančiai Europos Vadovų Tarybai. G. De Santi pažymėjo, jog analitinis procesas vyks toliau ir nacionalinės saugumo agentūros turės iki šių metų pabaigos pateikti galutines atominių elektrinių vertinimo ataskaitas.


atgal..