AR ŽINAI, KAD...

Komitetai daug laiko praleidžia rengdami pranešimus dėl Komisijos pasiūlytų teisės aktų, tačiau jie gali rengti ir pranešimus savo iniciatyva komitetų kompetencijos sričiai priklausančiais klausimais. Pirmininkų sueiga – už Parlamento darbą atsakingas organas – suteikia leidimą pranešimus savo iniciatyva perduoti plenariniams posėdžiams.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2011 m.

Branduolinė sauga - 25 metai po Černobylio branduolinės katastrofos

2011-05-11

Gegužės 10 dieną Strasbūro plenarinėje sesijoje buvo aptartas branduolinės saugos, praėjus 25 metams po Černobylio atominės elektrinės katastrofos, klausimas. Europos Sąjungos energetikos komisaras Giunteris Otingeris pažymėjo, kad nuo to laiko, kai įvyko branduolinė katastrofa Ukrainoje, Europos Sąjunga reikšmingai prisidėjo prie padarinių šalinimo bei buvo didžiausia donorė Černobylio fonde, kuris buvo įkurtas, siekant užtikrinti Černobylio atominės elektrinės saugumą. Šių metų balandžio mėnesį Kijeve įvykusioje donorų konferencijoje Komisija pažadėjo papildomą 110 milijonų eurų paramą. Lietuva taip pat prisidėjo prie šio fondo, skirdama papildomą 10 tūkst. eurų sumą. G. Otingeris pabrėžė, kad iki 2015 metų planuojama užbaigti Černobylio katastrofos padarinių likvidavimo projektus, į kuriuos įeina ir apsauginio skydo pastatymas palaidojant 4-ąjį atominės elektrinės reaktorių.


Kalbėdamas apie branduolinę saugą, G.Otingeris informavo, kad gegužės 12 dieną įvyks svarbus Europos reguliuotojų, Europos branduolinės saugos reguliavimo institucijų grupės (ENSREG) ir Europos Komisijos susitikimas, kuriame bus suformuluoti atominių elektrinių patikros kriterijai bei numatyti tolimesni veiksmai. Į šiuos kriterijus Komisija planuoja įtraukti visą įmanomą grėsmę, nesvarbu kokios kilmės ji bebūtų: dėl žemės drebėjimo, potvynio ar žmogaus sukeltų veiksmų.  


atgal..