AR ŽINAI, KAD...

Europos Parlamento pirmininkas vadovauja Parlamento veiklai, pirmininkauja plenariniams posėdžiams ir tvirtina biudžetą. Jis atstovauja Parlamentui, palaikančiam išorės ryšius ir ryšius su kitomis Bendrijos institucijomis.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2011 m.

Baltarusijos prezidento rinkimai: išblėsusi demokratijos viltis

2011-03-18

Ketvirtadienį, kovo 17 dieną, vyko specialus Delegacijos ryšiams su Baltarusija susitikimas, kuriame dviejų žmogaus teises Baltarusijoje ginančių organizacijų, "Baltarusijos Helsinkio Komiteto" ir "Viasna", atstovai pristatė 2010 metų Prezidento rinkimų stebėjimo ataskaitą bei aptarė dabartinę situaciją šalyje. Rinkimams Baltarusijoje sekti buvo paskirta 80 ilgalaikių ir 600 trumpalaikių stebėtojų, kurie buvo išskirstyti į 300 balsavimo būstinių visoje Baltarusijos teritorijoje. Pasak atstovų, pati rinkimų eiga buvo patenkinama, tačiau to negalima pasakyti apie balsų skaičiavimą. Stebėtojų surinkti įrodymai rodo, kad rinkimai pažeidė tarptautinius demokratinių rinkimų standartus.


ES jau yra patvirtinusi sankcijų paketą Baltarusijai, kuris įsigaliojo 2011 vasarį. Į šį paketa įeina draudimas išduoti vizas asmenims, susijusiems su gruodį įvykdytu Baltarusijos valdžios susidorojimu su opozicija ir kitais pažeidimais, o taip pat nurodymas įšaldyti 157 asmenų sąskaitas ES. Kaip šių rinkimų pasekmė, buvo sustabdyta ir Baltarusijos parlamento narystė Euronest parlamentinėje asamblėjoje. Tačiau Delegacijos susitikimo metu Rytų partnerystės valdantysis direktorius Miroslav LAJČÁK pažymėjo, kad siekdama prisidėti prie Baltarusijos visuomenės demokratizavimo, ES ketina padidinti finansavimą Baltarusijos išvytam Vilniuje veikiančiam Europos humanitariniam universitetui iki 2013 metų.

Sekantis susitikimas, kuriame bus aptariamos sankcijos Baltarusijai, numatytas kovo mėnesio pabaigoje.atgal..