AR ŽINAI, KAD...

Europos Parlamento pirmininkas vadovauja Parlamento veiklai, pirmininkauja plenariniams posėdžiams ir tvirtina biudžetą. Jis atstovauja Parlamentui, palaikančiam išorės ryšius ir ryšius su kitomis Bendrijos institucijomis.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2011 m.

Autentiškas Sausio 13-osios liudijimas Vilniaus moksleiviams

2011-01-17

Sausio 14 d. europarlamentaras Algirdas Saudargas lankėsi Vilniaus Sietuvos vidurinėje mokykloje, kur direktorės Birutės Valkaitienės kvietimu kartu su gausiu mokytojų ir mokinių būriu paminėjo Laisvės gynėjų dieną. Susirinkusieji susidomėję klausėsi autentiškų A. Saudargo pasakojimų apie 1991 metų sausio įvykius ir apie tuometinę politinę situaciją Lietuvoje. Jaunoji moksleivių karta džiaugėsi matydami istorinį politiką A. Saudargą, kuriam 1991 metų sausį buvo paskirti atsakingi įgaliojimai – esant būtinybei, sukurti egzilinę Lietuvos vyriausybę emigracijoje.


Europarlamentaras papasakojo kaip gavo įgaliojimus, kaip atsisveikino su šeima ir kaip pervažiavo sieną į Lenkiją, kur būdamas galėjo perduoti Europai ir visam pasauliui tiesos žinią apie tuometinę padėtį Lietuvoje.

 

Po šilto atsisveikinimo su Sietuvos vidurinės mokyklos bendruomene, A.Saudargas išvyko į Žemynos pagrindinę mokyklą. Čia europarlamentaras buvo sutiktas direktorės Eugenijos Surmilavičienės, gausaus mokytojų ir mokinių būrio. Prieš Laisvės gynėjų dienai skirtą koncertą A. Saudargas trumpai pasidalino savo prisiminimais iš tų istorinių dienų ir džiaugėsi kartu su visais susirinkusiaisiais gražiu šventiniu renginiu.atgal..