AR ŽINAI, KAD...

"Cantine“ - šiuo prancūzišku „kelioninės skrynios“ pavadinimu EP nariai ir Parlamento darbuotojai pakrikštijo 100 litrų talpos dėžes, naudojamas gabenti dokumentams ir įrangai tarp Europos Parlamento darbo vietų Briuselyje, Strasbūre ir Liuksemburge. Šiandien naudojamos ergonominės plastmasinės dėžės, kurių spalva priklauso nuo to, kuriame pastate dirba jų šeimininkai. Tobulėjant informacinėms technologijoms gerokai sumažėjo poreikis fiziškai transportuoti darbo priemones.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2011 m.

A. Saudargas tikisi veiksmingos romų strategijos

2011-03-10

Romų strategija Europos lygmeniu turėtų nubrėžti bendras veiklos gaires, tačiau efektyviausių rezultatų galima pasiekti veikiant vietos ar regioniniu lygmeniu, - teigė Europos Parlamento narys Algirdas Saudargas šiandien Plenarinėje sesijoje patvirtinus Europos Parlamento pasiūlymą šiai strategijai.


Anot A. Saudargo, romų bendruomenės Europos Sąjungos valstybėse, nors ir sudarydamos didžiausią etninės mažumos grupę, vis dar kenčia nuo diskriminacijos ir segregacijos. Todėl europarlamentaras teigė pritariantis vieningai Romų integracijos strategijai Europos lygmeniu.

 

"Kiekvienoje valstybėje turime puikių pavyzdžių kaip mažinti Romų atskirtį įvairiose srityse: švietimo, kultūros, užimtumo, sveikatos priežiūros ar net romų dalyvavimo politiniame ir pilietiniame gyvenime, tačiau tokių iniciatyvų matomumas yra nepakankamas", - teigė A. Saudargas. Taigi, Europos Sąjunga, jo manymu, būtų tinkama platforma gerinti valstybių narių bendradarbiavimą, telkti ir platinti gerąją praktiką ir patirtį ar teikti finansavimą.

 

Europarlamentaras taip pat pažymėjo, kad nepaisant to, kad ES lygmuo yra labai svarbus, jo įsitikinimu, efektyviausių rezultatų galima pasiekti veikiant vietos ar regioniniu lygmeniu. "Tik konkrečiuose vietovėse ar miesteliuose turėsime geriausią supratimą apie tos vietos problemas, poreikius ir esančią socialinę terpę, todėl įgyvendinami projektai bus arčiau tų kuriems jie ir yra skirti", - pabrėžė jis. Kaip puikų pavyzdį Saudargas paminėjo Panevėžio vaikų dienos užimtumo centrą, kuriame jo auklėtiniai tiek romai, tiek lietuviai, kartu po pamokų mokosi, užsiima rankdarbiais, meldžiasi. Taip jau nuo pat vaikystės skatinama jų integracija į visuomenę.atgal..