AR ŽINAI, KAD...

"Cantine“ - šiuo prancūzišku „kelioninės skrynios“ pavadinimu EP nariai ir Parlamento darbuotojai pakrikštijo 100 litrų talpos dėžes, naudojamas gabenti dokumentams ir įrangai tarp Europos Parlamento darbo vietų Briuselyje, Strasbūre ir Liuksemburge. Šiandien naudojamos ergonominės plastmasinės dėžės, kurių spalva priklauso nuo to, kuriame pastate dirba jų šeimininkai. Tobulėjant informacinėms technologijoms gerokai sumažėjo poreikis fiziškai transportuoti darbo priemones.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2010 m.

Tikimasi moksliniais tyrimais sudominti jaunimą

2010-04-28

Balandžio 28 d. Europos Parlamente (EP) Briuselyje lankėsi mokslinių tyrimų ir inovacijų komisarė Maire Geoghegan-Quinn. Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto posėdyje ji išsakė Europos Komisijos poziciją dėl inovacijų Europos Sąjungoje (ES) skatinimo.


Nuo 2000 metų pradėtos iniciatyvos skatino tobulesnę Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų sistemą. Buvo siekiama sukurti žinių vidaus rinką ir geresnes sąlygas technologijų ir žinių plėtrai. Pastarieji metai parodė, kad siekiant ES padaryti palakiausia erdve inovacijoms, tam reikia nuolat skirti dėmesio. Taip pat nereikėtų užmiršti ES ir jos valstybių narių partnerystės potencialo.

 

Įžvelgdama šias ir kitas aktualias problemas M. G. Quinn teigė, kad Europos Komisijos pirmininkas J. M. Barosso ketina pateikti planą, kuriuo vadovaujantis būtų sukurta nauja mokslinių tyrimų rinka. „Naujos iniciatyvos bus šalia jau esnačių, o planas padės jas integruoti. Tikimasi, kad Europos investicijų bankas ir jo kapitalas čia suvaidintų labai svarbų vaidmenį finansuojant mokslinių tyrimų programas. Tikrai bus rasti saugūs ir švarūs šaltiniai, kurie numatytai programai suteiks ilgalaikį finansinį pagrindą."

 

Numatyta atlikti mokslinių tyrimų ir inovacijų programos vertinimą. Iš ekspertų pateiktų duomenų būtų sužinota, kur yra stipriausios ir silpniausios programos pusės ir kaip pastarąsias reikėtų tobulinti, stiprinti.

 

Komisarė akcentavo, kad reikėtų nemaža dėmesio skirti jaunimui, siekiant jį sudominti moksliniais tyrimais. Jei jaunoji karta tuo nesidomės, ES negalės didžiuotis lyderės pozicija. Ateityje ketinama labiau viešinti jaunuosius talentus, skirti įvairias premijas.

 

M. G. Quinn nuomonei pritarė ir europarlamentaras Algirdas Saudargas. Jis mano, kad reikėtų skirti didesnį dėmesį mokslinių tyrimų ir inovacijų viešinimui ir taip skatinti jaunimą prisijungti prie šios veiklos.

 

A. Saudargas sutiko ir su dar viena išsakyta komisarės nuomone, kad iš programai skirtų lėšų didesnę dalį reikėtų skirti toms šalims, kurių ekonominė situacija yra prastesnė ir kurios dėl to neišgali atlikti mokslinių tyrimų. Svarbu sukurti tvirtą finansinę bazę, kur pinigai judėtų kryptingai ir teisingai.


atgal..