AR ŽINAI, KAD...

ES piliečių teisė laisvai judėti, gyventi ir dirbti visoje Sąjungoje lengvai gali būti palaikyta savaime suprantamu dalyku. Tačiau siekiant užtikrinti, kad piliečiai galėtų visiškai pasinaudoti šia teise, būtina sukurti ir palaikyti veiksmingą pagrindinių teisių ES viduje apsaugos sistemą.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2010 m.

Skaitmeninė darbotvarkė – raktas į ateitį

2010-06-01

Gegužės 31 d. Europos Parlamente (EP) Briuselyje Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos (ITRE) komiteto nariams komisarė Neelie Kroes pristatė skaitmeninės darbotvarkės Europai gaires. Taip pat buvo diskutuojama struktūrinio dialogo klausimais.


„Skaitmeninė darbotvarkė aktuali tiek ekonominiam, tiek socialiniam vystymuisi. Tai vienas svarbiausių tikslų, numatytų „ES 2020" strategijoje", - posėdžio pradžioje kalbėjo už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Europos Komisijos (EK) narė N. Kroes.

Komisarė pažymėjo, kad šiuo metu labai trūksta investicijų į inovacijas, internetinius tinklus, internetinių įgūdžių plėtojimą. Todėl vienas iš pagrindinių skaitmeninės darbotvarkės prioritetų būtų bendros skaitmeneinės rinkos sukūrimas. Bendra rinka padėtų vartotojui užtikrinti vienodą kainą už internetines paslaugas ar prekes, nepriklausomai kurioje valstybėje narėje žmogus gyventų.

Pristatydama skaitmeninės darbotvarkės gaires, eurokomisarė pabrėžė, kad turi būti baigta diegti bendra ES mokėjimo rinka, pripažįstami elektoriniai parašai, o licencijos išduodamos tarptautiniu lygiu.

Europarlamentarų susidomėjimo sulaukė ir siūlymas dėl interneto vartotojų saugumo užtikrinimo ir kovos su kibernetiniais nusiklatimais. Pasak jų, norint, kad ES piliečiai interneto erdvėje jaustųsi saugūs, būtina tai garantuoti.

Iki 2013 m. tikimasi užtikrinti ES mastu prieigą ir plačiajuosčiam internetui. Tuo pačiu ketinama praplėsti ir radijo dažnio naudojimą, kuris ateityje taptų gerokai lankstesnis.

EP narių teigimu, prieš priimant bet kokius sprendimus, reikėtų visų pirma atgsižvelgti, ar jie iš tikrųjų tenkins vartotojų interesus. Europarlamentaras Algirdas Saudargas mano, kad reikia kuo labiau skatinti inovacijas ir mokslinius tyrimus komunikacijų srityje, todėl derėtų didinti jiems skirtus biudžetinius asignavimus ir ieškoti privačių investicijų.

Kol kas didelei daliai europiečių, ypač vyresnės kartos, vis dar nepakanka internetinių žinių, įgūdžių, o ES jaučiamas informacinių technologijų specialistų trūkumas. Preliminariais duomenimis, iki 2015 m. jų dar truks apie 700 tūkst.

Šių metų rugsėjį Vilniuje ketinama surengti interneto valdymo forumą, kuriame bus aptariami elektroninės valdžios, interneto politikos ir informacijos bei komunikacijos technologijų klausimai.


atgal..