AR ŽINAI, KAD...

ES piliečių teisė laisvai judėti, gyventi ir dirbti visoje Sąjungoje lengvai gali būti palaikyta savaime suprantamu dalyku. Tačiau siekiant užtikrinti, kad piliečiai galėtų visiškai pasinaudoti šia teise, būtina sukurti ir palaikyti veiksmingą pagrindinių teisių ES viduje apsaugos sistemą.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2010 m.

Rugsėjo 24-oji – Europos kalbų diena

2010-09-24

Molėtų gimnazijoje kasmet minima Europos kalbų diena: vyksta netradicinės pamokos, gimnazistai rengia stendus, užsienio kalbomis kalbina molėtiškius. Šiemet ši diena paminėta netradiciškai. Užsienio kalbų mokytojų kvietimu gimnazijoje lankėsi lietuvių kalbos mokytojas ekspertas, Lietuvos Respublikos Seimo narys, Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Valentinas Stundys, Europos parlamento narys, Kovo 11-osios akto signataras, atkurtos Lietuvos pirmosios vyriausybės užsienio reikalų ministras Algirdas Saudargas ir mokslų daktaras, Lietuvos Respublikos Seimo narys, Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos pirmininkas Paulius Saudargas.


Susitikimą pradėjo gimnazijos direktorė Rimutė Guobienė. Ji kvietė svečius pokalbio apie kalbas ir jų reikšmę žmogaus gyvenime.


EP narys A. Saudargas prisiminė laikus, kai ėjo užsienio reikalų ministro pareigas, ir didžiulę atsakomybę už kiekvieną ištartą žodį, kai jam, jaunos valstybės atstovui, teko duoti ne vieną interviu anglų kalba. Politikas pasakojo apie bendravimą Europarlamente, akcentavo, kad norint tinkamai atstovauti savo šaliai, privalu mokėti bent vieną užsienio kalbą, geriausiai - angliškai. Anot A. Saudargo, nesusikalbėjimas tarp tautų, ryšio nebuvimas, skirtingų kultūrų susidūrimas yra didžiausia blogybė, sukelianti pasaulyje neramumus, karus. Politikas labai gražiai akcentavo, kad kalba - tai kelias. Kvietė jaunimą nepamiršti ir neskriausti savo gimtosios kalbos, nes ja žmogus mąsto, kuria. Linkėjo mokytis ir užsienio kalbų, nes tai - intelektinis turtas. Atkreipė dėmesį, kad, gyvenant svetur, būtina ne tik gerai išmokti tos šalies kalbą, bet ir susipažinti su kultūra, literatūra, mąstysena - tik tada atsiskleis tikrasis krašto grožis, tik tada galėsi geriau suprasti vietinius žmones. Svečias prisipažino, kad pats moka rusų, anglų, lenkų ir italų klabas, supranta prancūziškai ir pasidžiaugė, kad jo teta - lotynų kalbos mokytoja, gyvenusi ne didmiestyje, mokėjo net dešimt kalbų ir yra išvertusi ne vieno žymaus pasaulio rašytojo kūrinių į lietuvių kalbą.


Seimo narys V. Stundys pateikė įdomios statistikos. Pasirodo, Lietuva užima penktą vietą Europos Sąjungoje pagal užsienio kalbų mokėjimą, populiariausios yra rusų, anglų ir lenkų kalbos. Jis ragino gimnazistus gerai mokėti gimtąją kalbą, plėsti akiratį, išmokti bent dvi užsienio kalbas ir nedejuoti, kad gyvenu ne didmiestyje, todėl negaliu mokytis vienos ar kitos užsienio kalbos, - jei labai norėsi, viskas įmanoma.


Seimo narys P. Saudargas jaunimui priminė, kad gyvenime svarbiausia patirtis ir žinios, o kalbų mokėjimas, bendravimas pasaulį padaro mažą - kuo daugiau bendrausime su įvairių tautų žmonėmis, tuo geriau suprasime vieni kitus, tuo bus daugiau šansų, kad pasaulyje bus taika.


Svečiai surengė viktoriną apie Europos Sąjungos kalbas. Už teisingus atsakymus gimnazistai gavo prizų su Europos Parlamento simbolika, „Apžvalgos" žurnalų.

Parengė Jolanta Liubeckaitė

 


atgal..