AR ŽINAI, KAD...

ES piliečių teisė laisvai judėti, gyventi ir dirbti visoje Sąjungoje lengvai gali būti palaikyta savaime suprantamu dalyku. Tačiau siekiant užtikrinti, kad piliečiai galėtų visiškai pasinaudoti šia teise, būtina sukurti ir palaikyti veiksmingą pagrindinių teisių ES viduje apsaugos sistemą.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2010 m.

Piliečių iniciatyva – unikali ES gyventojų dalyvavimo politikoje forma

2010-12-15

Šiandien Europos Parlamentas didele balsų dauguma patvirtino piliečių iniciatyvos reglamentą, numatantį tvarką, pagal kurią milijonas piliečių galės kreiptis į Europos Komisiją prašydami parengti tam tikro ES teisės akto projektą.


Pasak europarlamentaro Algirdo Saudargo, šis reglamentas yra didelis laimėjimas stiprinant demokratijos principus Europos Sąjungoje, o suteikta piliečiams teisė inicijuoti teisėkūros procesą skatins domėtis Europos politika ir joje dalyvauti.


Parlamentaras pasidžiaugė, kad Parlamentui pavyko supaprastinti iniciatyvos pateikimo ir organizavimo tvarką. „Iniciatyva bus sėkminga tiktai tuomet, jei ji bus lengvai įgyvendinama ir prieinama kiekvienam. Ji turi būti aiški ir suprantama, piliečiai turi galėti ir norėti joje dalyvauti. Kita vertus, yra būtina užtikrinti ir šios iniciatyvos organizavimo ir finansavimo skaidrumą, iniciatyva turi likti pačių piliečių, o ne politinių ar kitų įtakos grupių išraiškos forma", - pažymėjo A. Saudargas.


Pagal pasiektą susitarimą su ES Taryba tam, kad piliečiai galėtų pasinaudoti savo nauja teise, prašymą turės pasirašyti bent septynių ES šalių piliečiai, o mažiausias parašų skaičius kiekvienoje iš šių šalių turės būti lygus joje renkamų europarlamentarų skaičiui, padaugintam iš 750, t. y. Lietuvoje reikės mažiausiai 9000 parašų.
Šis reglamentas bus pradėtas taikyti po metų


atgal..