AR ŽINAI, KAD...

Plenarinė sesija – teisėkūros proceso finišo tiesioji, komitetų ir frakcijų nuveikto politinio darbo kulminacija. Joje aptariami teisės aktų projektai, balsuojama dėl pakeitimų ir priimami galutiniai teisės aktų tekstai.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2010 m.

Parlamentarai pasisako už lengvai įgyvendinamą piliečių iniciatyvą

2010-12-01

Lapkričio 29–30 dienomis Europos Parlamente vyko Konstitucinių reikalų komiteto (AFCO) posėdis, per kurį buvo svarstomi reglamentai dėl piliečių iniciatyvos ir galimybės susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais. Taip pat buvo aptariamos Komisijos narių klausymų tvarkos taisyklės.


Komiteto nariai absoliučia dauguma patvirtino piliečių iniciatyvos reglamento pataisas, kuriomis siekiama supaprastinti Komisijos pateiktą siūlymą. Parlamentarai priešingai nei Komisijos pateiktame projekte siūlo tikrinti iniciatyvos priimtinumą nuo pat jos užregistravimo dienos. Taip pat siūloma sumažinti iniciatyvoje dalyvaujančių valstybių narių kvorumą nuo 9 iki 5. Parašų autentiškumo tikrinimas paliekamas valstybių kompetencijai. Be to, įtvirtinama, kad kiekviena iniciatyva, per numatytą laiką surinkusi milijoną parašų, turi būti svarstoma per viešuosius klausymus.

 

Pasak EP nario Algirdo Saudargo, piliečių iniciatyva yra viena iš didžiausių Lisabonos sutarties naujovių, padėsiančių priartinti Europą prie piliečių. Todėl naudojimasis šia teisę neturi būti sudėtingas, o pačios procedūros turi būti suprantamos visiems.

 

Jau šiandien Parlamentas pradės derybas su Taryba dėl reglamento patvirtinimo ir, jei bendras sutarimas bus pasiektas, reglamentas bus priimtas per gruodžio sesiją.

 

Komiteto posėdyje buvo priimta ir nuomonė dėl reglamento, suteikiančio visuomenei galimybę susipažinti su ES institucijų dokumentais, pakeitimų. Pakeitimais siekiama išplėsti reglamento taikymo sritis visoms institucijoms, taip užtikrinant kiekvieno piliečio teisę dalyvauti demokratiniame Europos Sąjungos gyvenime.atgal..