AR ŽINAI, KAD...

Ekonominė ir pinigų sąjunga (EPS) yra ilgo proceso rezultatas, kurio tikslas – suderinti Sąjungos valstybių narių ekonominę ir pinigų politiką ir įvesti bendrą valiutą – eurą. Šiuo metu euras įvestas trylikoje valstybių narių, eurą taip pat kasdien naudoja daugiau kaip pusė ES piliečių.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2010 m.

Nauja energetikos strategija Europai 2011-2020 m.- jau lapkričio Strasbūro plenarinėje sesijoje

2010-10-27

Spalio 26 d. Europos Parlamento (EP) pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas, kurio narys yra A.Saudargas, didele balsų persvara priėmė pranešimo projektą dėl naujos energetikos strategijos Europai 2011- 2020 m.


Lisabonos sutartimi buvo nustatyti aiškūs ES tikslai energetikos srityje: veikianti bendra energetikos rinka, tiekimo saugumas, energijos vartojimo efektyvumas ir energetikos tinklų kūrimo bei atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimas.


Šiuo EP pranešimu siekiama nubrėžti naujas energetikos strategijos gairės, kurios padės įgyvendinti ES užsibrėžtus tikslus energetikos ir klimato kaitos srityse. Pranešime yra apžvelgiama kaip galima geriau panaudoti ES biudžeto lėšas energetikos srityje, kaip turi būti skatinama energetikos tinklų plėtrą ir modernizavimą. Svarbi pranešimo dalis skirta išorinei energetikos politikai ir jos koordinavimui ES lygiu, mokslinių tyrimų, technologijų bei inovacijų kėlimui. Pranešimas dar karta iškelia solidarumo tarp valstybių narių svarbą užtikrinant bendrą Sąjungos energetinį saugumą.


Pasak A Saudargo šis pranešimas yra svarbus ir savalaikis. Šiuolaikinė ekonomika vis labiau priklauso nuo energijos importo, todėl nubrėžti ES energetikos ateitį ir prioritetus padės tinkamai orientuoti investicijas energetikos sektoriuje.


Pranešimas bus balsuojamas lapkričio mėnesio plenarinėje sesijoje.


atgal..