AR ŽINAI, KAD...

ES turi teisėkūros institucijas, vykdomąją valdžią ir nepriklausomą teismo organų sistemą, jas papildo ir paremia keletas kitų institucijų ir organų. Sprendimų priėmimo ES taisyklės ir procedūros nustatytos sutartyse. Sąjunga turi savo biudžetą, kad galėtų įgyvendinti savo tikslus.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2010 m.

Lietuviškos technologijos – „žaliajai“ energetikai

2010-05-14

Gegužės 13 d. Europos Parlamento narys Algirdas Saudargas lankėsi UAB „Precizika-MET SC" Industrinėje fotoelektros laboratorijoje, kur, naudojant inovatyvią, Lietuvoje sukurtą monokristalinio silicio technologiją, yra gaminami saulės energijos elementai.


 Europarlamentaras domėjosi, kaip naudojantis Europos Sąjungos parama (projekto vertė apie 10 mln. litų, iš kurių daugiau kaip 3 mln. Lt - ES parama) ir sutelkiant tiek mokslo, tiek privataus verslo pajėgas gimsta „žaliosios" elektros energijos išgavimo įtaisai. Taip pat A. Saudargui buvo svarbu sužinoti, kaip įgyvendintas projektas padės kurti naujas darbo vietas ir kaip bus ieškoma glaudesnio akademinio ir industrinio pasaulių bendradarbiavimo.

 

Svečią priėmę UAB „Precizika-MET SC" vadovai - valdybos pirmininkas Algimantas Barakauskas ir generalinis direktorius Darius Janušonis - ir VšĮ „Perspektyvių technologijų taikomųjų tyrimų instituto" direktorius prof. Algirdas Galdikas papasakojo, kaip kūrėsi įmonė, kas pasiekta ir ko dar tikimasi pasiekti. A. Barakauskas akcentavo, kad šiandien visiškai tuščiai yra priešinamos vėjo ir saulės energetikos, nors iš tiesų šios energetikos sritys turėtų būtų plėtojamos lygiagrečiai. Prof. A. Galdikas pabrėžė mokslo pritaikomumo poreikį ir problematiką. Anot mokslininko, svarbu, kad profesoriai nuolat darytų mokslinį darbą, o valstybiniai institutai „nevirtų savo sultyse", bet kreiptų veiklą į tai, kas šiuo metu reikalinga Lietuvai ir Europai. Profesorius kaip didelį mokslo ir įnovacijų įgyvendinimo sistemos netobulumą įvardijo valstybės nuostatą, kad projektai, kuriuose drauge su valstybinėmis mokslo įstaigomis bendradarbiauja privatus verslas, yra nefinansuotini. Tokios nuostatos, pasak pašnekovo, gesina privačias iniciatyvas. Kalbant apie aukštųjų mokyklų santykį su gamyba ir mokslo taikymu, buvo pabrėžta, kad labai svarbu išlaikyti ryšį tarp studentų mokymo ir tų fundamentinių tematikų, kurias jie vėliau įgyvendintų mokslo ir pramonės slėniuose ar pačiuose universitetuose.

 


atgal..