AR ŽINAI, KAD...

"Cantine“ - šiuo prancūzišku „kelioninės skrynios“ pavadinimu EP nariai ir Parlamento darbuotojai pakrikštijo 100 litrų talpos dėžes, naudojamas gabenti dokumentams ir įrangai tarp Europos Parlamento darbo vietų Briuselyje, Strasbūre ir Liuksemburge. Šiandien naudojamos ergonominės plastmasinės dėžės, kurių spalva priklauso nuo to, kuriame pastate dirba jų šeimininkai. Tobulėjant informacinėms technologijoms gerokai sumažėjo poreikis fiziškai transportuoti darbo priemones.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2010 m.

Kaip stiprinti ES demokratijos principus per piliečių iniciatyvą ir rinkimų į EP reformą

2010-10-01

Vakar, rugsėjo 30d. konstitucinių reikalų komitete vyko jungtinis nacionalinių ir Europos parlamentų narių posėdis. Posėdžio metu diskutuota apie Europos Parlamento (EP) narių rinkimų akto pakeitimus ir Lisabonos sutartimi įtvirtintą piliečių iniciatyvos projektą.


Parlamentarai keitėsi nuomonėmis ar reikalinga taisyti EP rinkimų aktą ir kokios reformos padėtų priartinti rinkėją prie Europos Sąjungos. Diskusijose buvo aptarta harmonizuotos EP rinkimų sistemos reikalingumas, galimybė kurti viršnacionalines politines partijas, rinkimų trukmės sutrumpinimas ar balsavimo teisės išplėtimas. Buvo pabrėžta, kad dėl silpnėjančio piliečių aktyvumo rinkimuose didėja ES demokratijos deficitas. Ne vienas pastebėjo, kad EP rinkimai nėra pakankamai europietiški, dažniausiai rinkiminės kampanijos orientuojasi į vidines valstybės problemas, o ne į Europinius klausimus. Pasak A. Saudargo debatai, kaip kelti domėjimosi Europos reikalais lygį, yra būtinos. Tačiau pasiūlymas sukurti vienodą rinkimų sistemą visoje ES bus sunkiai įgyvendinamas, nes tarp valstybių yra daug konstitucinių skirtumų.

 

Piliečių iniciatyvos svarstymams buvo paskirta popietinė posėdžio dalis. Lisabonos sutartis pirmą kartą suteikė piliečiams teisę paraginti Europos Komisiją, kad ji savo įgaliojimų srityje pateiktų teisėkūros pasiūlymą. Lisabonos sutartis numato, kad norint įgyvendinti šią teisę piliečiai turi surinkti ne mažiau kaip 1 milijoną parašų iš reikšmingo valstybių narių skaičiaus. Anot A. Saudargo, piliečiams suteikta galimybė tiesiogiai dalyvauti Sąjungos demokratiniame gyvenime, yra itin svarbus žingsnis stiprinant demokratijos principus ES. Debatų metu aptarti praktiniai iniciatyvos įgyvendinimo klausimai: iniciatyvos registravimo, parašų rinkimo procedūros ir terminai, Europos Komisijai ir valstybėms narėms tenkanti atsakomybė organizuojant ir įgyvendinant iniciatyvą. Diskusijose ne vienas parlamentaras pabrėžė, kad norint užtikrinti Europos piliečių iniciatyvos sėkmę ir išvengti piliečių susierzinimo ir nusivylimo, iniciatyva turi būti lengvai vykdoma ir visiems suprantama ir prieinama vienodai.

 

Piliečių iniciatyvos įgyvendinimo procedūros ir sąlygų nuostatos bus apibrėžtos reglamente, kurio tvirtinimas numatytas gruodžio mėnesį.atgal..