AR ŽINAI, KAD...

"Cantine“ - šiuo prancūzišku „kelioninės skrynios“ pavadinimu EP nariai ir Parlamento darbuotojai pakrikštijo 100 litrų talpos dėžes, naudojamas gabenti dokumentams ir įrangai tarp Europos Parlamento darbo vietų Briuselyje, Strasbūre ir Liuksemburge. Šiandien naudojamos ergonominės plastmasinės dėžės, kurių spalva priklauso nuo to, kuriame pastate dirba jų šeimininkai. Tobulėjant informacinėms technologijoms gerokai sumažėjo poreikis fiziškai transportuoti darbo priemones.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2010 m.

ITRE komiteto posėdyje - teigiami balsai už siūlomas rezoliucijas

2010-02-23

Antradienį Europos Parlamente (EP) Briuselyje vyko ITRE komiteto posėdis, kurio metu buvo balsuojama dėl penkių rezoliucijų, kurios buvo priimtos komiteto narių dauguma.


EP nariai vieningai balsavo dėl Komisijos komunikato "Kova su vėžiu: Europos partnerystė". Jie pripažino, kad vėžio tema yra aktuali ir norint sumažinti kasmet mirštančių žmonių skaičių, būtina Europos šalių partnerystė.

 

Vieningos nuomonės buvo prieita ir dėl universitetų bei įmonių dialogo, naujosios Europos universitetų modernizavimo partnerystės. Europarlamentarai pripažino, kad norint tobulinti mokslinius pasiekimus, reikia skatinti tyrimų, Nano technologijų plėtojimą.

 

Posėdyje dalyvavęs A. Saudargas mano, kad nuolatinis dialogas ir bendradarbiavimas tarp skirtingų šalių universitetų ir verslo bendruomenių yra būtinas. Taip būtų skatinama parama naujovėms, verslumo ugdymas ir žinių perdavimo plėtojimas.

 

Parlamentarų balsų daugumos sulaukė ir pranešimas dėl Komisijos baltosios knygos "Prisitaikymas prie klimato kaitos. Europos veiksmų programos kūrimas". Taip pat vieningos priemonės buvo prieita ir kalbant apie ES žemės ūkio ir klimato kaitą bei darnųjį ateities transportą.


atgal..