AR ŽINAI, KAD...

Komitetai daug laiko praleidžia rengdami pranešimus dėl Komisijos pasiūlytų teisės aktų, tačiau jie gali rengti ir pranešimus savo iniciatyva komitetų kompetencijos sričiai priklausančiais klausimais. Pirmininkų sueiga – už Parlamento darbą atsakingas organas – suteikia leidimą pranešimus savo iniciatyva perduoti plenariniams posėdžiams.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2010 m.

Europos politinėms partijoms- lankstesnis finansavimas

2010-11-12

Konstitucinių reikalų komitete, kurio narys yra A.Saudargas, šią savaitę vyko diskusijos dėl reglamentų, nustatančių Europos politinių partijų nuostatus ir finansavimą reglamentuojančias taisykles. Per debatus buvo aptartas šių reglamentų taisyklių įgyvendinimas, svarstomi reikalingi pakeitimai.


Pranešimą rengianti EPP frakcijos narė M. Giannakou teigė, kad būtina sukurti bendrą statutą ir lankstesnį politinių partijų finansavimą. Pasak jos, politinės partijos privalo turėti aiškią atsakomybę, o finansavimas turi vykti remiantis skaidriais kriterijais. Per posėdį buvo iškelta ir papildomų klausimų - ar reikia kurti fondą, kuris finansuotų rinkimų kompanijas? Ar privatus finansavimas turėtų būti ribojamas?

Pasak A. Saudargo, dažnai žiniasklaida sudaro klaidingą nuomonę apie politinių partijų finansavimą. Europos politinės partijos yra svarbus integracijos Europos Sąjungoje veiksnys, prisidedantis prie europietiškumo formavimo ir prie jos piliečių valios išreiškimo, todėl finansavimo procesas turi būti skaidrus ir visiems suprantamas.

2011 metų sausį Europos Parlamentas šia tema surengs viešuosius klausymus. Dėl pranešimo planuojama balsuoti ateinančių metų kovo mėnesį.


atgal..