AR ŽINAI, KAD...

Plenarinė sesija – teisėkūros proceso finišo tiesioji, komitetų ir frakcijų nuveikto politinio darbo kulminacija. Joje aptariami teisės aktų projektai, balsuojama dėl pakeitimų ir priimami galutiniai teisės aktų tekstai.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2010 m.

Europos parlamente aptarta nauja pramonės ir transporto politika

2010-04-28

Trečiadienį vykusiame Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos (ITRE) komiteto posėdyje savo politinius prioritetus įgyvendinant 2020 strategiją pristatė eurokomisaras, atsakingas už pramonę ir verslumą, Antonio Tajani.


A. Tajani EP narius supažindino su rengiama nauja pramonės politika, paremta inovacijomis ir tvarumu. Ji padėtų užtikrinti pažangų ir integruotą ekonomikos augimą ES.

„Šiuo metu rengiamas svarbus veiksmų planas, kuris turėtų būti įgyvendintas dar šį rudenį. Rengiant jį bus pagalvota apie valstybės sektorių, bus atsižvelgta ir į vartotoją", - per posėdį pabrėžė komisaras.

 

Šiame plane ypatingas dėmesys bus skiriamas mažoms ir vidutinėms įmonėms. Numatoma sukurti rizikos kapitalo rinką, stiprinti bendradarbiavimą su valdžios institucijomis, skatinti valstybinį sektorių, prisidėti prie inovacijų kūrimo. Taip pat numatyta peržiūrėti standartizacijos programą, turint tikslą palengvinti transportavimą į trečiąsias šalis. Anot A. Tajani, efektyviau įgyvendinti reikėtų ir Europos smulkiojo verslo aktą.

 

Komisaras džiaugėsi nuo 2009 metų plečiama „Erasmus" programa verslininkams. Ji vis labiau populiarėja ir domina įvairių sričių verslininkus. Viliamasi, kad visapusiškai įsibėgėti programa turėtų po poros metų.

 

A. Tajani su EP nariais aptarė ir ypač ekonomikai svarbų žaliavų klausimą. Pasak komisaro, šių metų pabaigoje ketinama paskelbti komunikatą dėl tvaraus žaliavų naudojimo po ekonominės krizės. Birželio mėnesį numatytas EK atstovų susitikimas su Afrikos sąjunga. Per susitikimą aukščiausiu lygiu bus aptarti visi ES rūpimi žaliavų klausimai.

 

Europarlamentarams komisaras pristatė ir efektyvių automobilių strategiją. Ja bus skatinamas elektra, vandeniliu ar kitomis ekologinėmis žaliavomis varomų automobilių naudojimas visoje ES. „Šioms transporto priemonėms būtina parūpinti pakankamai pakrovimo vietų-degalinių, pasiekiamų vartotojams visoje Europoje. Taip būtų išvengta bereikalingų problemų keliaujant iš vienos ES narės į kitą."

 

Su tokia nuomone sutiko ir EP narys Algirdas Saudargas. Anot jo, ekologiniu kuru varomos transporto priemonės padėtų išsaugoti švarią gamtą ir didintų Europos pramonės konkurencingumą.

 


atgal..