AR ŽINAI, KAD...

ES piliečių teisė laisvai judėti, gyventi ir dirbti visoje Sąjungoje lengvai gali būti palaikyta savaime suprantamu dalyku. Tačiau siekiant užtikrinti, kad piliečiai galėtų visiškai pasinaudoti šia teise, būtina sukurti ir palaikyti veiksmingą pagrindinių teisių ES viduje apsaugos sistemą.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2010 m.

Europos Parlamente – diskusijos dėl energetinio plano

2010-06-25

Ketvirtadienį Europos Parlamente (EP) Briuselyje Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos (ITRE) komiteto posėdyje europarlamentarai diskutavo apie 2011–2020 metų Europos energetikos strategiją. EP nariai tarėsi, kokių priemonių reikėtų imtis, kad Europos energetika taptų bendresnė ir veiksmingesnė visoms Europos Sąjungos narėms.


Europos energetikos strategijos 2011-2020 m. tikslas - nubrėžti ateinančių metų energetikos politikos gaires ir prioritetus. Diskutuodami Europarlamentarai įvardijo nemaža naujos energetikos strategijos tikslų: skatinti valstybes nares veikti bendrai, užtikrinti tiekimo saugumą, stabilumą ir prieinamą kainą tiek privatiems atstovams, tiek verslo subjektams. 2011-2020 m. Europos energetinė strategija turėtų padėti kurti bendrą europinę rinką, diegti naujoves ir taupyti lėšas.

2011-2020 m. Europos energetikos strategijoje bandoma rasti palankiausius sprendimus, kad ateityje būtų išvengta įvairių krizių ir būtų užtikrintas ekonomikos augimas.

Europarlamentaro Algirdo Saudargo nuomone, vienas iš naujosios energetikos strategijos prioritetų turėtų būti bendrų efektyvių Europos energetinių tinklų, kurie integruotų energetines salas ir užtikrintų gerą rinkos veikimą ne tik ES viduje, bet ir už jos ribų, sukūrimas. Tam turi būti numatytas tinkamas finansavimas.

Europarlamentarai taip pat ragino pilnai įgyvendinti 3-ąjį energijos rinkos liberalizavimo paketą, skatinti atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą ir energijos taupymą. Tinkamas jau esančių teisės aktų įgyvendinimas padėtų užtikrinti Europos pramonės konkurencingumą pasaulio rinkose.

EP nariai išreiškė pageidavimą, kad būtų padidintas finansavimas elektros jėgainių išlaikymui. Atlikus tam tikrus remonto darbus, būtų galima prailginti daugelio elektrinių gyvavimo amžių, kuris įprastai trunka apie 40 metų. Tokiu būdu netektų uždaryti dviejų trečdalių visų elektrinių ir būtų išvengta elektros energijos kainų augimo.

Už 2011-2020 m. Europos energetinę strategiją bus balsuojama šių metų rudenį.


atgal..