AR ŽINAI, KAD...

Komitetai daug laiko praleidžia rengdami pranešimus dėl Komisijos pasiūlytų teisės aktų, tačiau jie gali rengti ir pranešimus savo iniciatyva komitetų kompetencijos sričiai priklausančiais klausimais. Pirmininkų sueiga – už Parlamento darbą atsakingas organas – suteikia leidimą pranešimus savo iniciatyva perduoti plenariniams posėdžiams.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2010 m.

Europarlamentaras svečiavosi Sūvalkijoje

2010-03-19

Kovo 19 d. europarlamento narys Algirdas Saudargas buvo išvykęs dalykinio vizito į Marijampolę.


Vizitą A.Saudargas pradėjo lankydamasis Sūduvos gimnazijoje, kurioje svetingai priėmęs gimnazijos direktorius Alvydas Zdanys su eurparlamentaru pasikeitė nuomonėmis apie gimnazijos renovacijos darbus ir ugdymo įstaigos bendruomenės gyvenimą. Taip pat direktorius ir mokytoja Vaida Pituškienė dalinosi įspūdžiais apie kovo viduryje į Europos Parlamentą vykusios gimnazistų ir mokytojų delegacijos įspūdžiais. Vėliau A.Saudargas susitiko su gausiu abiturientų būriu, kuriam Signataras skaitė originalią istorijos-politologijos pamoką iš pirmųjų lūpų, t.y. moksleiviai išklausė A.Saudargo mintis apie šiandieninį Lietuvos kontekstą Europos Sąjungoje, apie svarbiausius Europos Parlamento nario darbus šiandien bei apie užsienio politikos uždavinius ir problemas po Kovo 11-osios. „Tauta išsektų, jei kas trejus metus būtų Sąjūdžiai" - savo mintimis apie XX amžiaus pradžios Lietuvą dalinosi Signataras. Taip pat gimnazistai aktyviai uždavinėjo klausimus tiek apie šiandieninę politinę situaciją Lietuvos valdžios organuose, tiek apie darbą Briuselyje.


Vėliau europarlamentaras svečiavosi „Ryto" vidurinėje mokykloje. Taip pat svetingai priėmęs direktorius Vladas Klasavičius supažindino europarlamentarą su būsimais mokyklos renovacijos darbais. Susitikimą pratęsė jau ne pirmi metai mokykloje organizuojamas projektas „Pavasario diena Europoje 2010 metai. Idėjos išjudiną Europą". A.Saudargas pernai dalyvavęs šioje diskusijoje, mielai sutiko dalyvauti ir šiais metais. Šių metų diskusijos tema buvo „Lietuva po Kovo 11-osios ir Europos Sąjunga". Mokiniai susidomėję klausėsi Nepriklausomybės Akto signataro prisiminimų apie Kovo 11-tąją. Vėliau mokiniai norėjo išgirsti A.Saudargo nuomonę įvairiais klausimais: apie euro išlikimą konkurencinga valiuta, apie Lietuvos įvaizdžio kūrimą, apie Rusijos idėjas kurti Slavų Sąjungą kaip atsaką į Europos Sąjungą, apie Lietuvos švietimo reformą.


Vėliau europarlamentaras apsilankė Marijonų gimnazijoje. A.Saudargas susipažino su gimnazijos direktoriumi kunigu Vytautu Briliumi, administracija ir į susitikimą atėjusiais gimnazistais. Susirinkusiems europarlamentaras pasakojo apie Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo laikotarpį 1989 - 1990 metais, Lietuvos užsienio politikos formavimo pradžią bei Lietuvos ryšį su Europos Sąjunga. Po susitikimo su mokiniais europarlamentaras privačiame pokalbyje pietavo su mokyklos vadovybe, diskutuojant įvairiais klausimais. A.Saudargas taip pat trumpam užsuko į šalia mokyklos esančią Šv. arkangelo Mykolo mažąją baziliką vardadienio proga pasveikinti vyskupą emeritą Juozą Žemaitį.


Po pietų europarlamentaras P.Kraiučiūno bibliotekoje susitiko su TS-LKD partijos Marijampolės skyriaus taryba bei susipažino su naujai išrinktu skyriaus pirmininku Valdu Pilecku. Susitikime A.Saudargas diskutavo apie politinę situaciją Lietuvoje ir atsakinėjo į susirinkusiųjų klausimus apie Europos Sąjungoje sprendžiamus klausimus.


Vakare A.Saudargas turėjo audienciją pas Vilkaviškio vyskupą Rimantą Norvilą. Privačiame pokalbyje diskutavo įvairiais klausimais.


atgal..