AR ŽINAI, KAD...

Plenarinė sesija – teisėkūros proceso finišo tiesioji, komitetų ir frakcijų nuveikto politinio darbo kulminacija. Joje aptariami teisės aktų projektai, balsuojama dėl pakeitimų ir priimami galutiniai teisės aktų tekstai.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2010 m.

Europarlamentarai neprieštaravo R. Budbergytės kandidatūrai

2010-03-25

Europarlamentaras Algirdas Saudargas dalyvavo Europos Parlamento plenarinėje sesijoje. Joje EP nariai balsavo dėl Europos Audito Rūmų narių skyrimo. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolierės Rasos Budbergytės kandidatūra buvo patvirtinta 545 europarlamentarų balsais.


Visų dešimties pretendentų į Audito Rūmus kandidatūros buvo patvirtintos balsų dauguma.

 

Dviejų dienų plenarinėje sesijoje taip pat buvo tvirtinami 2011 m. biudžeto prioritetai ir 2008 m. Europos centrinio banko ataskaita, vyko balsavimai dėl paramos darbo netekusiems Lietuvos baldžiams, tekstilininkams, buvo vertinamas pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės poveikis besivystančioms šalims, ECB metinė ataskaita, padėtis euro zonoje.

 

Europarlamentarai aptarė pasirengimą Europos Vadovų Tarybos susitikimui, praktinius piliečių iniciatyvos teisės įgyvendinimo aspektus ir padėtį Tibete.


atgal..