AR ŽINAI, KAD...

ES turi teisėkūros institucijas, vykdomąją valdžią ir nepriklausomą teismo organų sistemą, jas papildo ir paremia keletas kitų institucijų ir organų. Sprendimų priėmimo ES taisyklės ir procedūros nustatytos sutartyse. Sąjunga turi savo biudžetą, kad galėtų įgyvendinti savo tikslus.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2010 m.

ES biudžete – didesnis dėmesys energetikai ir moksliniams tyrimams

2010-05-04

Europos Sąjungos (ES) naujosios politikos kasmet besiplečiantys prioritetai galvos skausmu tapo ne vienam europarlamentarui. Numatytų tikslų rėmimui ir įgyvendinimui nepakanka lėšų, nors pats ES biudžetas, lyginant su 2009 metais, padidėjo 1.084.5 milijardo eurų.Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos (ITRE) komiteto posėdyje Europos Parlamento (EP) nariai svarstė galimybes, kaip galima būtų dar labiau paskatinti biudžeto augimą.

Per posėdį kalbėję europarlamentarai pripažino, kad ES biudžeto lankstumo klausimas yra labai svarbus visai ES, todėl šiai temai reikia skirti nemaža dėmesio.

 

Anot EP narių, biudžeto augimui trukdo tai, kad tarp ES valstybių vis dar trūksta vieningumo, nėra tinkamo finansų koordinavimo. Šalims šiuo metu tenka gyventi ekonominio nuosmukio sąlygomis. Todėl trūksta lėšų ne tik Galileo programai, bet ir ekonomikos atsigavimo planams.

 

„Turime būti vieningi ir nebijoti dirbti kartu su Europos Komisijos atstovais. Tik taip galėsime visuomenei pateikti teigiamus rezultatus", - kalbėjo posėdžio pranešėja Edit Herczog.

 

Dauguma EP narių priėjo vieningos nuomonės, kad turėtų būti įdiegtas kaštų ribojimo mechanizmas, kad ypač svarbioms energetikos ar mokslinių tyrimų sritims netektų skęsti išlaidose. Taip pat buvo siūlyta pakeisti biudžeto struktūrą, atskiriant pastovias išlaidas ir investicijas.

 

Vienas svarbiausių 2011 m. tikslų - toliau skatinti ir užtikrinti, kad būtų tęsiamas mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros finansavimas ES taikant atitinkamą finansavimą iš 7-osios pagrindu programos, kuri bus pagrindiniu veiksniu ES 2020 strategijoje.

 

E. Herczog parengtam pranešimui dėl 2011 m. biudžeto projekto pritarė ir europarlamentaras Algirdas Saudargas: „Manau, kad pranešėja pakankamai atskleidė pagrindinius prioritetus, akcentuodama energetikos ir mokslinių tyrimų reikšmę ES, tad galėčiau tik pritarti šiam dokumentui."

 

Biudžeto sudarymo procedūra bus pirmoji, vadovaujantis naująja Lisabonos sutartimi.

 


atgal..