AR ŽINAI, KAD...

"Cantine“ - šiuo prancūzišku „kelioninės skrynios“ pavadinimu EP nariai ir Parlamento darbuotojai pakrikštijo 100 litrų talpos dėžes, naudojamas gabenti dokumentams ir įrangai tarp Europos Parlamento darbo vietų Briuselyje, Strasbūre ir Liuksemburge. Šiandien naudojamos ergonominės plastmasinės dėžės, kurių spalva priklauso nuo to, kuriame pastate dirba jų šeimininkai. Tobulėjant informacinėms technologijoms gerokai sumažėjo poreikis fiziškai transportuoti darbo priemones.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2010 m.

EP plenarinėje sesijoje: santykiai su JAV, Ukraina ir ekonomikos gaivinimo planas

2010-11-04

Kitą savaitę EP narys A.Saudargas dalyvaus dalinėje plenarinėje EP sesijoje, kuri prasidės lapkričio 10 d. Briuselyje. Plenarinėje sesijoje nemažai laiko diskusijoms skirta būsimam ES ir JAV aukščiausiojo lygio susitikimui ir Transatlantinei ekonomikos tarybai.


Taip pat darbotvarkėje- diskusijos apie ESBO (Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacijos) stiprinimą. Komisijos pirmininko pavaduotoja- Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai- perskaitys savo pranešimą.


Numatytas balsavimas dėl rezoliucijų dėl Ukrainos- tai Europos Parlamento rezoliucijos, skirtos padėčiai Ukrainoje įvertinti. Jose EP įvertina politinį, ekonominį šalies stabilumą, Ukrainos santykius su ES, žmogaus teisių, nepriklausomos žiniasklaidos padėtį šalyje.


Ketvirtadienį, lapkričio 11 d., planuojamos diskusijos, o vėliau ir balsavimas, dėl ekonomikos gaivinimo, teikiant Bendrijos finansinę paramą energetikos srities projektams, reglamento keitimo. Patvirtinus reglamentą, fondu galima bus naudotis jau nuo 2011 m. sausio. Pradinis fondo biudžetas- apie 150 mln. eurų, kuris padidėtų iki 1 milijardo eurų įtraukus kitus šaltinius, kaip pvz. Europos Investicijų banką ir kt.


Numatoma, kad fondas finansuos: viešuosius ir privačius statybų projektus, kurie numato atsinaujinančios energijos arba energijos efektyvumo skatinimą; investicijas į energetikos produktus, kurie skatina energijos atsinaujinimą; neteršiantį viešąjį transportą; vietines infrastruktūras, kaip energetinės sistemos ir skaitikliai; taupų gatvių apšvietimą ir kt.

 atgal..