AR ŽINAI, KAD...

Plenarinė sesija – teisėkūros proceso finišo tiesioji, komitetų ir frakcijų nuveikto politinio darbo kulminacija. Joje aptariami teisės aktų projektai, balsuojama dėl pakeitimų ir priimami galutiniai teisės aktų tekstai.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2010 m.

EP Pirmininkas J.Buzek’as: Jeigu tikime Europa, turime tikėti ir pačiais savimi

2010-10-20

Spalio 20 d., trečiadienį, Strasbūro plenarinėje sesijoje Europos Parlamento (EP) pirmininkas Jerzy Buzek‘as pasakė kalbą, skirtą savo kadencijos viduriui. EPP Europos liaudies partijos grupei EP atstovaujantis pirmininkas savo kalbą skyrė aktualiausiems Europos Sąjungos (ES) klausimams ir ateities tikslams aptarti.


Pradėdamas nuo skurdo ir socialinės atskirties problemos, EP Pirmininkas pabrėžė naujųjų ES šalių lūkesčius: „joms ES- tai daugiau nei vieninga rinka"- teigė jis.


J.Buzekas nemažai dėmesio savo kalboje skyrė tarpinstituciniam bendradarbiavimui, pažymėdamas, kad nuo jo prezidentavimo pradžios sustiprėjo ne tik Europos Komisijos (EK) atskaitomybė Parlamentui, bet ir dialogas tarp šių dviejų institucijų.


EP Pirmininkas kaip vieną svarbiausių artimiausios darbotvarkės klausimų išskyrė energetiką. Pasak jo, EP vaidina didelį vaidmenį kuriant Europos energetikos politiką. Energetika šiandien-gyvybiškai svarbi mūsų ekonomikai, todėl ES turi stengtis ir toliau išlikti lyderė šioje srityje. Pirmininkas priminė, kad norint sukurti patikimą, vieningą energetikos rinką, užtikrinančią aukštus aplinkos apsaugos standartus ir prieinamą kainą visiems vartotojams reikalinga stipri politinė valia ir palaikymas iš ES institucijų bei valstybių.


Kalbėdamas apie lyčių lygybę, J.Buzek‘as pažymėjo, kad nuo jo prezidentavimo pradžios daug moterų pradėjo eiti aukštas pareigas ES institucijose. Buvo kalbėta ir apie smurtą prieš moteris, darbo ir šeimos gyvenimo derinimą, žmogaus teises.


Lisabonos sutartis sustiprino EP galias kalbant apie išorės veiksmus. Tačiau EP Pirmininkas siūlo peržiūrėti būdus, kaip geriau jas įgyvendinti: „Mes esame didžiausia pasaulio ekonomika ir didžiausias pasaulio pagalbos donoras, bet mes neišnaudojame pilnai savo galimybių. Mes turime peržiūrėti savo tikslus. Mes turime įtraukti demokratijos ir žmogaus teisių palaikymą į savo verslo derybas, nesvarbu, su kokiais partneriais kalbėtumėmės- stipriais ir dideliais ar mažais ir silpnais"- teigė jis.

 

Baigdamas savo kalbą J.Buzek‘as apibendrino ateities planus. Pasak jo, ekonominė krizė- sunkus laikotarpis, tačiau ir puiki galimybė ateities reformoms. Šios galimybės nereikia praleisti. Pirmininkas pabrėžė, kad ES kūrėjai mums parodė kelią, o dabar patys turime ta kelią formuoti ir kurti XXI amžių tokį, kokio patys norime.atgal..