AR ŽINAI, KAD...

Komitetai daug laiko praleidžia rengdami pranešimus dėl Komisijos pasiūlytų teisės aktų, tačiau jie gali rengti ir pranešimus savo iniciatyva komitetų kompetencijos sričiai priklausančiais klausimais. Pirmininkų sueiga – už Parlamento darbą atsakingas organas – suteikia leidimą pranešimus savo iniciatyva perduoti plenariniams posėdžiams.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2010 m.

Daugiau lėšų energetikos projektams

2010-06-02

Šią savaitę energetikos reikalų eurokomisaras Guenteris Oettingeris supažindino europarlamentarus su savo veiklos prioritetais. Daugiausia dėmesio susitikime su Europos Parlamento (EP) Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nariais buvo skirta Europos energetikos startegijai, kuri bus įgyvendinta per ateinančius dvejus metus. Šios strategijos gairės buvo aptartos ir ką tik vykusioje Europos Vadovų Taryboje.


Prieš metus Europos parlmentas balsavo dėl ekonomikos gaivinimo plano. Beveik 3,9 mlrd. eurų skirta ekonomikai gaivinti pagal Europos energetikos programą. Tačiau, pasak eurokomisaro, jau dabar aišku, kad 114 mln. eurų nebus galima laiku panaudoti. Siekiant, kad minėtos lėšos nebūtų prarastos, numatyta jas skirti atsinaujinančių energijos šaltinių ir energetinio efektyvumo projektams, kurie bus įgyvendinti vietos lygmeniu. Minėtomis lėšomis bus galima finansuoti nemažą skaičių mažųjų projektų daugelyje šalių narių. Jie bus finansuojami per Europos investicijų banką.

„Norime labiau susieti programas su struktūros ir sanglaudos fondais. Šie projektai susiję su „ES 2020" strategijos įgyvendinimu. Siekiama remti tvarius energetikos projektus, kurie sukurtų kuo daugiau darbo vietų", - kalbėjo eurokomisaras.

Europarlamentarai ragino eurokomisarą minėtas lėšas panaudoti energetiškai izoliuotų regionų prijungimui prie bendrosios ES energetikos rinkos, taip pat skirti daugiau lėšų ir dėmesio pastatų modernizacijai vykdyti, kas leistų sutaupyti daug energijos išteklių. Tai ypač aktualu naujosioms ES šalims narėms, taip pat ir Lietuvai.

Eurokomisaras užtikrino, kad bus laukiama paraiškų projektams ir kiekvienas euras bus išleistas tikslingai. Jis minėjo, jog neseniai buvo susitikęs su Baltijos šalių atstovais, su kuriais aptarė dujų tiekimo klausimus ir dar kartą jiems užtikrino, kad projektai bus įgyvendinami remiantis solidarumo principu, siekiant mažinti priklaisomybę nuo Rusijos.


atgal..