AR ŽINAI, KAD...

Plenarinė sesija – teisėkūros proceso finišo tiesioji, komitetų ir frakcijų nuveikto politinio darbo kulminacija. Joje aptariami teisės aktų projektai, balsuojama dėl pakeitimų ir priimami galutiniai teisės aktų tekstai.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2010 m.

AFCO komitete svarstyta papildomų EP narių skyrimo tvarka

2010-02-24

Pirmadienį Algirdas Saudargas dalyvavo Europos Parlamente (EP) Briuselyje vykusiame Konstitucinių reikalų komiteto (AFCO) posėdyje. Jo metu buvo diskutuojama apie EP sudėtį bei Europos Sąjungos prisijungimo prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos institucinius aspektus.


Lisabonos sutarčiai įsigaliojus tik po 2009 m. birželio 4-7 d. surengtų EP rinkimų, kurioje numatyta, kad EP sudėtis turėtų padidėti, šiandieniniame EP vis dar trūksta 18 narių. Kol kas neprieita vieningos nuomonės, kokiu būdu jie bus renkami ir ar turės tokias pačias sąlygas, kaip ir jau pareigas nuo vasaros einantys europarlamentarai.

 

A. Saudargas sutiko su daugumos europarlamentarų nuomone, kad 18 naujųjų EP narių paskyrimo problemą būtina spręsti kuo greičiau. Pasak parlamentaro, svarstant šį klausimą, būtina laikytis visų reglamente numatytų taisyklių, kad viskas vyktų skaidriai ir demokratiškai.

 

EP narių skaičius iki 2009-2014 m. kadencijos pabaigos laikinai iš 736 bus padidintas iki 754. Naujas vietas gaus šios ES valstybės narės: Bulgarija 1, Ispanija 4, Prancūzija 2, Italija 1, Latvija 1, Malta 1, Nyderlandai 1, Austrija 2, Lenkija 1, Slovėnija 1, Švedija 2, Jungtinė Karalystė 1.


atgal..