AR ŽINAI, KAD...

Plenarinė sesija – teisėkūros proceso finišo tiesioji, komitetų ir frakcijų nuveikto politinio darbo kulminacija. Joje aptariami teisės aktų projektai, balsuojama dėl pakeitimų ir priimami galutiniai teisės aktų tekstai.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2010 m.

A. Saudargas: ES ekonomikos gaivinimo programa: naujoviška priemonė savivaldybėms vykdyti energetikos projektus

2010-11-11

Šiandien Europos Parlamentas svarstė ES ekonomikos gaivinimo programos reglamento, pagal kurį bus nustatyta energetikos projektų finansavimo iš ES lėšų tvarka, pakeitimus. Europos Parlamento narys Algirdas Saudargas pasidžiaugė surastu bendru sutarimu dėl konkretaus programos įgyvendinimo.


„Galimybė nepanaudotas pagal reglamentą lėšas nukreipti energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos projektų vystymui jau buvo užprogramuota reglamente, tačiau noriu pasidžiaugti, kad pavyko taip greitai surasti bendrą sutarimą dėl konkretaus įgyvendinimo", - teigė europarlamentaras.

 

Anot A. Saudargo, Energetinis efektyvumas ir atsinaujinanti energetika ne kartą įvardyti kaip ES prioritetai, padėsiantys įgyvendinti 2020 strategiją ir užtikrinti energetinį saugumą, taigi investicijos į šį sektorių ekonominio sunkmečio metu yra labai svarbios, jos sukurs galimybę naujoms darbo vietoms, skatins konkurencingumą, inovacijų diegimą ir ekonomikos tvarumą.

 

Be to, A. Saudargas teigė, kad numatyta finansinė priemonė - bendro su Europos finansinėm institucijom fondo sukūrimas - disponuojamą sumą padidins kelis kartus, taip išplėsdama projektų finansavimo galimybes.

 

Pagal šią priemonę bus galima paremti tvarios energijos projektus miestų ar rajonų vietovėse. Rengtini projektai gali būti labai įvairūs, pavyzdžiui, ekologiškas miestų transportas, viešųjų infrastruktūrų lauko apšvietimas, didelio energijos efektyvumo rajonų šildymo tinklai ir kita. Įgyvendinant šia naujovišką finansinių paskatų sistemas, bus teikiamos garantijos, lengvatinės paskolos su nedidelėmis palūkanomis, finansuojama techninė pagalba.

 

Baigdamas A. Saudargas apgailestavo, kad numatyta finansinė priemonė nėra tęstinė, tačiau išreiškė viltį, kad ji sukurs tinkamą stimulą tolesniam energijos efektyvumui ir atsinaujinančiai energetikai skatinti.atgal..