AR ŽINAI, KAD...

Komitetai daug laiko praleidžia rengdami pranešimus dėl Komisijos pasiūlytų teisės aktų, tačiau jie gali rengti ir pranešimus savo iniciatyva komitetų kompetencijos sričiai priklausančiais klausimais. Pirmininkų sueiga – už Parlamento darbą atsakingas organas – suteikia leidimą pranešimus savo iniciatyva perduoti plenariniams posėdžiams.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2010 m.

A. Saudargas: ES biudžeto projekte įtvirtinta pusiausvyra tarp taupymo ir ekonomikos skatinimo

2010-10-19

Parengtas ES 2011 m. biudžeto projektas yra tinkamai subalansuotas, teigė šiandien europarlamentaras A. Saudargas plenariniame posėdyje Strasbūre vykusioje diskusijoje, ir kvietė pritarti šiam projektui rytdienos balsavime.


"Manau, kad pasiūlymas dėl 2011 metų biudžeto atitinka ne tik Europos Parlamento prioritetus, bet ir įtvirtina tinkamą pusiausvyrą tarp biudžeto taupymo ir ekonomikos skatinimo", - pažymėjo A. Saudargas.

 

Anot A. Saudargo, suprantamas valstybių narių siekis mažinti savo biudžetų deficitą karpant išlaidas, tačiau daugelis jų pasiūlytų apkarpymų yra nepagrįsti. "Europos Sąjungos biudžeto lėšos turi būti nukreiptos į investicijas į mūsų ateitį. Energetika, inovacijos, moksliniai tyrimai, švietimas, mobilumas yra pagrindas mūsų ekonomikos augimui ir naujų darbo vietų kūrimui, todėl turi būti užtikrintas ne tik jau esamų veiksmingų programų tęstinumas, bet ir naujų politikos sričių, įtrauktų Lisabonos sutartyje, tinkamas finansavimas", - sakė Lietuvos politikas.

 

"Nuo tinkamo lėšų paskirstymo ir panaudojimo priklausys, kaip mes įveiksime krizę", - pabrėžė A. Saudargas.

Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai Europos Parlamentas įgavo vienodą sprendžiamąją galią su ES Taryba visose biudžeto srityse, todėl turi suderinti savo pozicijas dėl atskirų finansavimo sričių ilgalaikės finansinės programos rėmuose.

 

Europarlamentarai nemano, jog Europa būtų pajėgi vykdyti Lisabonos sutartyje numatytus tikslus priėmusi Tarybos apkarpytą (3,6 mlrd. eurų) 2011 m. biudžeto projektą. Anot jų, kiti metai bus ypač svarbūs Europos ekonomikos atsigavimo kelyje, todėl svarbu, kad ES biudžeto lėšos skatintų augimą.

 

Kompromisą dėl biudžeto bus bandoma rasti iš abiejų institucijų atstovų suformuotame Taikinimo komitete. Kompromisinis tekstas bus tvirtinamas lapkričio plenarinėje sesijoje.

 

Nepavykus susitarti, iki bus rastas kompromisas, kiekvieno ateinančių metų mėnesio biudžetas negali viršyti 1/12 praėjusių metų biudžeto dalies.atgal..