AR ŽINAI, KAD...

Plenarinė sesija – teisėkūros proceso finišo tiesioji, komitetų ir frakcijų nuveikto politinio darbo kulminacija. Joje aptariami teisės aktų projektai, balsuojama dėl pakeitimų ir priimami galutiniai teisės aktų tekstai.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

Naujienos

Mirė buvęs Belgijos ministras pirmininkas

2014-12-27

Šių metų gruodžio 26 d., eidamas 93 metus, mirė buvęs Belgijos ministras pirmininkas, vienas Europos liaudies partijos steigėjų ir pirmasis jos prezidentas Leo Tindemans. ELP atstovai reiškia užuojautą dėl politiko mirties.


Leo Tindemans 1974-1978 metais ėjo Belgijos premjero pareigas, 1981-1989 buvo šalies užsienio reikalų ministras. Vėliau politikas dešimt metų aktyviai dirbo Europos Parlamente. ELP frakcijos EP pirmininko Manfredo Weberio teigimu, Leo Tindemans mirtis yra didelė netektis visai Europai.
atgal..