AR ŽINAI, KAD...

Komitetai daug laiko praleidžia rengdami pranešimus dėl Komisijos pasiūlytų teisės aktų, tačiau jie gali rengti ir pranešimus savo iniciatyva komitetų kompetencijos sričiai priklausančiais klausimais. Pirmininkų sueiga – už Parlamento darbą atsakingas organas – suteikia leidimą pranešimus savo iniciatyva perduoti plenariniams posėdžiams.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

Naujienos

Jaunųjų lituanistų stovykla

2014-09-20

Algirdas Saudargas dalyvavo jaunųjų lituanistų surengtoje mokslinėje stovykloje Nidoje. Konferencijos metu Europos Parlamento narys skaitė pranešimą apie kalbos svarbą šiuolaikinio pasaulio pažinime. Kultūrinėje programoje didelis dėmesys skirtas šiuolaikinei kultūrai, žiniasklaidos vaidmeniui visuomenės vertybių formavime, daugeliui kitų aktualių temų. Savo pranešimus taip skaitė Lietuvių kalbos instituto direktorė Jolanta Zabarskaitė, režisierius Jonas Ohman ir kiti.atgal..