AR ŽINAI, KAD...

Komitetai daug laiko praleidžia rengdami pranešimus dėl Komisijos pasiūlytų teisės aktų, tačiau jie gali rengti ir pranešimus savo iniciatyva komitetų kompetencijos sričiai priklausančiais klausimais. Pirmininkų sueiga – už Parlamento darbą atsakingas organas – suteikia leidimą pranešimus savo iniciatyva perduoti plenariniams posėdžiams.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

Naujienos

Europos energetinė sąjunga

2015-05-28

Šiandien Algirdas Saudargas dalyvavo Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos (ITRE) komiteto posėdyje, kuriame buvo tęsiamos diskusijos dėl vasario mėnesį Komisijos pristatyto komunikato dėl Europos energetinės sąjungos sukūrimo. Diskusijų metu buvo pabrėžta, kad energetinė sąjunga turi skirti didesnį dėmesį pramonės konkurencingumo užtikrinimui, infrastruktūros vystymui bei tvarios energijos plėtrai. Daugelis parlamentarų taip pat pabrėžė jau esamų teisės aktų energetikos srityje efektyvaus įgyvendinimo svarbą. Energetinis saugumas, dėl kurio neseniai komitete buvo priimtas A.Saudargo pranešimas, yra vienas iš svarbiausių energetinės sąjungos aspektų.atgal..