AR ŽINAI, KAD...

"Cantine“ - šiuo prancūzišku „kelioninės skrynios“ pavadinimu EP nariai ir Parlamento darbuotojai pakrikštijo 100 litrų talpos dėžes, naudojamas gabenti dokumentams ir įrangai tarp Europos Parlamento darbo vietų Briuselyje, Strasbūre ir Liuksemburge. Šiandien naudojamos ergonominės plastmasinės dėžės, kurių spalva priklauso nuo to, kuriame pastate dirba jų šeimininkai. Tobulėjant informacinėms technologijoms gerokai sumažėjo poreikis fiziškai transportuoti darbo priemones.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

Naujienos

Europos energetinė sąjunga

2015-05-28

Šiandien Algirdas Saudargas dalyvavo Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos (ITRE) komiteto posėdyje, kuriame buvo tęsiamos diskusijos dėl vasario mėnesį Komisijos pristatyto komunikato dėl Europos energetinės sąjungos sukūrimo. Diskusijų metu buvo pabrėžta, kad energetinė sąjunga turi skirti didesnį dėmesį pramonės konkurencingumo užtikrinimui, infrastruktūros vystymui bei tvarios energijos plėtrai. Daugelis parlamentarų taip pat pabrėžė jau esamų teisės aktų energetikos srityje efektyvaus įgyvendinimo svarbą. Energetinis saugumas, dėl kurio neseniai komitete buvo priimtas A.Saudargo pranešimas, yra vienas iš svarbiausių energetinės sąjungos aspektų.atgal..