AR ŽINAI, KAD...

Ekonominė ir pinigų sąjunga (EPS) yra ilgo proceso rezultatas, kurio tikslas – suderinti Sąjungos valstybių narių ekonominę ir pinigų politiką ir įvesti bendrą valiutą – eurą. Šiuo metu euras įvestas trylikoje valstybių narių, eurą taip pat kasdien naudoja daugiau kaip pusė ES piliečių.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

Naujienos

Europos energetinė sąjunga

2015-05-28

Šiandien Algirdas Saudargas dalyvavo Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos (ITRE) komiteto posėdyje, kuriame buvo tęsiamos diskusijos dėl vasario mėnesį Komisijos pristatyto komunikato dėl Europos energetinės sąjungos sukūrimo. Diskusijų metu buvo pabrėžta, kad energetinė sąjunga turi skirti didesnį dėmesį pramonės konkurencingumo užtikrinimui, infrastruktūros vystymui bei tvarios energijos plėtrai. Daugelis parlamentarų taip pat pabrėžė jau esamų teisės aktų energetikos srityje efektyvaus įgyvendinimo svarbą. Energetinis saugumas, dėl kurio neseniai komitete buvo priimtas A.Saudargo pranešimas, yra vienas iš svarbiausių energetinės sąjungos aspektų.atgal..