AR ŽINAI, KAD...

Komitetai daug laiko praleidžia rengdami pranešimus dėl Komisijos pasiūlytų teisės aktų, tačiau jie gali rengti ir pranešimus savo iniciatyva komitetų kompetencijos sričiai priklausančiais klausimais. Pirmininkų sueiga – už Parlamento darbą atsakingas organas – suteikia leidimą pranešimus savo iniciatyva perduoti plenariniams posėdžiams.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

Naujienos

Energetika

2015-09-17

Noriu pasveikinti Komisiją pristačius naują energetikos srities dokumentų rinkinį. Tai yra svarbus žingsnis Europos energetikos sąjungos įgyvendinimo link. Ypatingą dėmesį norėčiau atkreipti į Komisijos komunikatą dėl naujo energijos rinkos modelio konsultacijų. Visiškai pritariu, kad yra būtina pertvarkyti ir organizuoti Europos energetikos sistemą taip, kad galėtume veiksmingai įgyvendinti perėjimą prie tvarios ir į vartotoją orientuotos energetikos.
Komisijos dokumentas puikiai atspindi naujus iššūkius ir sritis, kuriuose reikalingi pokyčiai, tačiau pasigendu sąsajų ir sinergijos su Europos skaitmeninės rinkos strategija. Elektros energijos sistemoje ir rinkose informacinės ir ryšių technologijos užima vis svarbesnį vaidmenį, tiek energijos gamyboje, perdavimo tinkluose, tiek namų ūkiuose naudojant pažangiuosius skaitiklius. Todėl kviečiu Komisiją skirti didesnį dėmesį priemonėms ir veiksmams reikalingiems energijos sistemų saugumui užtikrinti, kibernetinių grėsmių įvertinimui, prevencijai ir kovai.atgal..