AR ŽINAI, KAD...

Komitetai daug laiko praleidžia rengdami pranešimus dėl Komisijos pasiūlytų teisės aktų, tačiau jie gali rengti ir pranešimus savo iniciatyva komitetų kompetencijos sričiai priklausančiais klausimais. Pirmininkų sueiga – už Parlamento darbą atsakingas organas – suteikia leidimą pranešimus savo iniciatyva perduoti plenariniams posėdžiams.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

Naujienos

Diskusija energetinio saugumo klausimais

2015-12-05

Vakar, Lenkijos atstovybės Briuselyje kvietimu, turėjau galimybę įdomiai padiskutuoti su įvairių šalių diplomatais ir energetikos ekspertais. Konferencijos metu apžvelgiau Energetikos politikos strategines gaires ir jų svarbą Baltijos jūros regione. Galime tik didžiuoti, kad Baltijos regionas dažnai minimas, kaip regioninio bendradarbiavimo energetikoje pavyzdys, kurio sėkmingą modelį norima įdiegti ir kituose regionuose. Šio bendradarbiavimo rezultatai akivaizdūs, jau kitą savaitę bus iškilmingai įjungiamos strateginės energetikos saugumui jungtys su Lenkija „LitPol Link“ ir Švedija „NordBalt“. Kalbėdamas pabrėžiau, kad Europos vaidmuo yra ypatingai svarbus sprendžiant ekonomiškai nepagrįstų, bet pridėtinę vertę energetiniam saugumui turinčių projektų įgyvendinimą. Konferencijos metu buvo diskutuojamas ir Baltijos šalių sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais klausimas. Džiaugiuos, kad nei Europos Komisija, nei kaimynai Lenkai nebekvestionuoja sinchronizacijos reikalingumo, nors techninių ir finansinių klausimų vis dar yra."atgal..