AR ŽINAI, KAD...

Europos Parlamento pirmininkas vadovauja Parlamento veiklai, pirmininkauja plenariniams posėdžiams ir tvirtina biudžetą. Jis atstovauja Parlamentui, palaikančiam išorės ryšius ir ryšius su kitomis Bendrijos institucijomis.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

Naujienos

Bioetika

2014-09-24

Algirdas Saudargas prisijungė prie Europos Parlamente įkurtos grupės, kurios tikslas - siekti suderinti pažangą medicinos srityje su moraliniais principais. Bus svarstomi aktualūs klausimai, tokie kaip organų donorystė, klonavimas ir su jais susijusios etinės problemos.


Pati nevyriausybinė organizacija įkurta 2004 metais, Nuo šiol ji turės savo atstovus Europos Parlamente. Praeitoje kadencijoje A. Saudargas nemažą dėmesį skyrė panašiems klausimams, tokiems kaip gyvybės apsauga. Pradėtus darbus europarlamentaras ketina tęsti ir šioje kadencijoje
atgal..