AR ŽINAI, KAD...

Komitetai daug laiko praleidžia rengdami pranešimus dėl Komisijos pasiūlytų teisės aktų, tačiau jie gali rengti ir pranešimus savo iniciatyva komitetų kompetencijos sričiai priklausančiais klausimais. Pirmininkų sueiga – už Parlamento darbą atsakingas organas – suteikia leidimą pranešimus savo iniciatyva perduoti plenariniams posėdžiams.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

Naujienos

Bioetika

2014-09-24

Algirdas Saudargas prisijungė prie Europos Parlamente įkurtos grupės, kurios tikslas - siekti suderinti pažangą medicinos srityje su moraliniais principais. Bus svarstomi aktualūs klausimai, tokie kaip organų donorystė, klonavimas ir su jais susijusios etinės problemos.


Pati nevyriausybinė organizacija įkurta 2004 metais, Nuo šiol ji turės savo atstovus Europos Parlamente. Praeitoje kadencijoje A. Saudargas nemažą dėmesį skyrė panašiems klausimams, tokiems kaip gyvybės apsauga. Pradėtus darbus europarlamentaras ketina tęsti ir šioje kadencijoje
atgal..