AR ŽINAI, KAD...

Ekonominė ir pinigų sąjunga (EPS) yra ilgo proceso rezultatas, kurio tikslas – suderinti Sąjungos valstybių narių ekonominę ir pinigų politiką ir įvesti bendrą valiutą – eurą. Šiuo metu euras įvestas trylikoje valstybių narių, eurą taip pat kasdien naudoja daugiau kaip pusė ES piliečių.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

Naujienos

Bioetika

2014-09-24

Algirdas Saudargas prisijungė prie Europos Parlamente įkurtos grupės, kurios tikslas - siekti suderinti pažangą medicinos srityje su moraliniais principais. Bus svarstomi aktualūs klausimai, tokie kaip organų donorystė, klonavimas ir su jais susijusios etinės problemos.


Pati nevyriausybinė organizacija įkurta 2004 metais, Nuo šiol ji turės savo atstovus Europos Parlamente. Praeitoje kadencijoje A. Saudargas nemažą dėmesį skyrė panašiems klausimams, tokiems kaip gyvybės apsauga. Pradėtus darbus europarlamentaras ketina tęsti ir šioje kadencijoje
atgal..