AR ŽINAI, KAD...

Ekonominė ir pinigų sąjunga (EPS) yra ilgo proceso rezultatas, kurio tikslas – suderinti Sąjungos valstybių narių ekonominę ir pinigų politiką ir įvesti bendrą valiutą – eurą. Šiuo metu euras įvestas trylikoje valstybių narių, eurą taip pat kasdien naudoja daugiau kaip pusė ES piliečių.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

Naujienos

Baltijos ir Šiaurės šalių energetikos strategijų konferencija

2016-06-02

Dalyvavau pirmojoje Baltijos ir Šiaurės šalių energetikos strategijų konferencijoje, kurioje pristatytos svarbiausios Baltijos jūros regiono šalių energetikos strategijų gairės, taip pat Europos perdavimo sistemų operatorių rengiamas dešimtmetis elektros tinklų plėtros planas. Norėčiau pasidalinti keletu pastebėjimų.
"Renginyje dalyvavę Europos institucijų ir Baltijos jūros regiono šalių politikai ir pareigūnai, energetikos įmonių, vyriausybių, reguliuojančių institucijų ir mokslo centrų ekspertai ir specialistai aptarė tarptautinį kontekstą energetikos sektoriuje ir dalijosi patirtini bei įžvalgomis apie regioninio bendradarbiavimo svarbą, siekiant kuo geriau išnaudoti sujungtų Baltijos, Skandinavijos ir kontinentinės Europos rinkų privalumus vartotojų naudai.
Konferencijoje kalbėjęs A. Saudargo teigė, kad regioninis bendradarbiavimas yra ypač energetikos politikos tikslų įgyvendinimui. Nutiesus jungtis ir sujungus rinkas, energijos tiekimo patikimumas ir skaidri konkurencija priklauso nuo to, kaip šalys bendradarbiauja, koordinuoja savo veiksmus, kaip laikosi bendrų taisyklių.

„Europos Parlamentas ne kartą pabrėžė būtinybę stiprinki regioninį bendradarbiavimą. Glaudus regioninis bendradarbiavimas ne tik įgyvendinant bendro intereso projektus, bet ir sprendžiant energetinio saugumo problemas, didinant elektros tinklų pralaidumą, taip pat siekiant turėti bendrą požiūrį į krizių valdymą.“, – sakė A. Saudargas.

Regioniniu bendradarbiavimu yra paremta ir kuriama ES energetikos sąjunga. Valstybės privalo aktyviai tarpusavyje bendradarbiauti įgyvendindamos energetinės sąjungos tikslus, ypač užtikrinant skaidrų ir saugų apsirūpinimą energijos ištekliais ir sąžiningą konkurenciją, skaidrius santykius tarp ES šalių ir išorės tiekėjų.

Europos Parlamento nario teigimu, Baltijos energijos rinkos jungčių planas yra puikus pavyzdys, kaip regioninis bendradarbiavimas veda prie konkrečių sprendimų ir rezultatų. Įgyvendinti elektros jungčių projektai sujungė Baltijos šalis su Skandinavijos ir kontinentinės Europos tinklais. Tai sukūrė naujus elektros importo ir eksporto kelius regione, panaikino Baltijos šalių energetinę izoliaciją, padidino konkurenciją ir užtikrino mažesnes kainas vartotojams.

Tačiau, pasak A. Saudargo, nepaisant šios sėkmės istorijos, regioninis bendradarbiavimas yra savanoriškas, t. y. priklauso nuo šalių noro ir valios bendradarbiauti. Todėl, A. Saudargo teigimu, reikia svarstyti, kaip gerinti ar institucionalizuoti bendradarbiavimą, pavyzdžiui, per glaudesnį perdavimo sistemos operatorių (TSO) bendradarbiavimą tokiuose formatuose kaip CORESO ar TSC.
A. Saudargas taip pat atkreipė dėmesį, kad konstruktyvus bendradarbiavimas reikalingas sprendžiant Baltijos šalių sinchronizacijos klausimą. Tai – paskutinis žingsnis užtikrinant energetinį saugumą ir pilną integraciją į ES energijos rinką."atgal..