AR ŽINAI, KAD...

"Cantine“ - šiuo prancūzišku „kelioninės skrynios“ pavadinimu EP nariai ir Parlamento darbuotojai pakrikštijo 100 litrų talpos dėžes, naudojamas gabenti dokumentams ir įrangai tarp Europos Parlamento darbo vietų Briuselyje, Strasbūre ir Liuksemburge. Šiandien naudojamos ergonominės plastmasinės dėžės, kurių spalva priklauso nuo to, kuriame pastate dirba jų šeimininkai. Tobulėjant informacinėms technologijoms gerokai sumažėjo poreikis fiziškai transportuoti darbo priemones.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

Naujienos

Algirdas Saudargas: energetikos sektoriuje ES turi kalbėti vienu balsu

2015-01-20

Sausio 20 d. Europos Parlamento (EP) narys Algirdas Saudargas dalyvavo Briuselyje vykusiuose viešuose debatuose dėl Europos Sąjungos (ES) energetikos saugumo politikos. "PubAffairs Bruxelles" organizacijos iniciatyva surengtame renginyje, kuriame taip pat dalyvavo EP nariai, Europos Komisijos (EK) ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, didžiausias dėmesys buvo skirtas ateities iššūkiams energetikos sektoriuje ir (ES) politikos krypties šiame sektoriuje analizei.


A. Saudargas, šiuo metu viso EP vardu rengiantis pranešimą dėl EK išleisto komunikato Europos energetinio saugumo strategijos klausimu, debatuose pabrėžė, kad siekiant užtikrinti energetinį saugumą, ES energetikos sektoriuje turi kalbėti vienu balsu, o tam būtina sukurti efektyviai veikiančią infrastuktūrą, išplėsti energetikos šaltinių diversifikaciją ir panaikinti energetiškai izoliuotų salų pažeidžiamumą.

Vykusiuose debatuose taip pat buvo akcentuotos priemonės, kurios galėtų sumažinti ES energetinę priklausomybę nuo trečiųjų šalių, kadangi šiandien energetika yra ne tik ekonominė priemonė, bet dažnai yra naudojama kaip politinis ginklas. Todėl energetinis saugumas turėtų būti stiprinamas, pirmiausia, vystant atsinaujinančią energetiką ir didinant energijos vartojimo efektyvumą pačioje ES.

 


atgal..