AR ŽINAI, KAD...

"Cantine“ - šiuo prancūzišku „kelioninės skrynios“ pavadinimu EP nariai ir Parlamento darbuotojai pakrikštijo 100 litrų talpos dėžes, naudojamas gabenti dokumentams ir įrangai tarp Europos Parlamento darbo vietų Briuselyje, Strasbūre ir Liuksemburge. Šiandien naudojamos ergonominės plastmasinės dėžės, kurių spalva priklauso nuo to, kuriame pastate dirba jų šeimininkai. Tobulėjant informacinėms technologijoms gerokai sumažėjo poreikis fiziškai transportuoti darbo priemones.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

Naujienos

Algirdas Saudargas apie šviesaus atminimo Algirdą Patacką

2015-04-08

Šiandien prie Tavo kapo, Algi, noriu dar kartą pasikalbėti su Tavimi apie Lietuvą, kurią Tu pakeitei. Per tuos dešimtmečius, nuo mūsų pirmojo susitikimo daug kas pasikeitė, labai daug kas. Lietuva tapo laisvesnė, gražesnė, saugesnė. Tu prisidėjai prie tų pokyčių, bet ne apie juos noriu kalbėti. Noriu pakalbėti apie Lietuvą, kurią Tu pakeitei mumyse.

Užsibuvę svečioje šalyje, pajuntame skausmingą namų ilgesį. Prancūzai jį vadina graikišku žodžiu nostalgija. Sugrįžę malšiname tą ilgesį Tėviškės vaizdais, gimtosios kalbos garsais, artimųjų prisilietimu. Tu neleidai mums apsibūti namie ir privertei ieškoti Lietuvos savo viduje, gelmėje prie būties šaknų. Tu vedei mus vidun, gilyn Vidijos takais į sielos gelmėse slypinčią protėvių sengirę ir palikai mus ten tamsoje ir tyloje. Taip, ten tylu ir tamsu, bet netuščia. Ten verdẽnė būties šaknį gaivina, paparčio žiedas glūdi. Kaip sakė poetas: Ir žodžiai žydėdami gieda, ir mintys verdenėmis alda. Tu kvietei mus Oskaro Milašiaus žodžiais: Ateikit! Mintimis nuvesiu jus į keistą, ūkanotą, dulsvą, šnarantį kraštą... Tai Lietuva, kuri nepažino ištaigingo brandos liūdesio. Kurie išgirdo, paklausė ir sėmė iš to nesibaigiančio kūrybos šaltinio, tapo amžinais Lietuvos skolininkais. Tu pakeitei Lietuvą mumyse. Nebegana vaizdų ir dainų, skausmingas ilgesys traukia gelmėn.

Algi, Tu amžinasis Lietuvos skolininke. Kiek kartų Tave susitikdavau, visuomet susirūpinęs skubėjai kokią nors skolą Lietuvai grąžinti. Ieškojai jos ir sielos gelmėse, ir tolimose galindijose, o skola tik augo. Mes pasilenksime prie žemės ir pakelsime Tavo skolą kartu su tuo žemės grumstu prie Tavo kapo. O Tu dabar pailsėk ramumoje.atgal..