AR ŽINAI, KAD...

ES turi teisėkūros institucijas, vykdomąją valdžią ir nepriklausomą teismo organų sistemą, jas papildo ir paremia keletas kitų institucijų ir organų. Sprendimų priėmimo ES taisyklės ir procedūros nustatytos sutartyse. Sąjunga turi savo biudžetą, kad galėtų įgyvendinti savo tikslus.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

Naujienos

Akademinio jaunimo vasaros stovykla - seminaras

2015-08-23

Ką tik baigėsi akademinio jaunimo vasaros stovykla-seminaras vienoje iš svarbiausių partizaninio pasipriešinimo vietų. Balandiškio kaime 1949 m. vasario 8-9 dienomis vyko pasirengiamieji posėdžiai prieš svarbų Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio vadų susitikimą Minaičiuose, kur vasario 16-ąją buvo paskelbta svarbi mūsų tautos apsisprendimo priešintis okupacijai deklaracija. Jaunimas visą praėjusią savaitę gilinosi į miško brolių veiklą ne tik teoriškai, bet ir praktiškai keliaudami laisvės kovos takais. Algirdas Saudargas džiaugiasi galėjęs prisidėti prie šios puikios istorinei atminčiai skirtos jaunimo iniciatyvosatgal..