AR ŽINAI, KAD...

Komitetai daug laiko praleidžia rengdami pranešimus dėl Komisijos pasiūlytų teisės aktų, tačiau jie gali rengti ir pranešimus savo iniciatyva komitetų kompetencijos sričiai priklausančiais klausimais. Pirmininkų sueiga – už Parlamento darbą atsakingas organas – suteikia leidimą pranešimus savo iniciatyva perduoti plenariniams posėdžiams.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

Naujienos

A. Saudargas dalyvavo META FORUM 2017 konferencijoje

2017-11-13

Šiandien Algirdas Saudargas dalyvauja META FORUM 2017 konferencijoje, skirtoje gimtosios kalbos projektui. Savo įžanginėje kalboje Saudargas pabrėžė, kad dauguma krizių politikoje atsiranda dėl nesusikalbėjimo: "Panaikinę kalbos barjerą Europos Sąjungoje, ne tik užtikrintume informacijos prieinamumą, bet ir skatintume dialogą ir savitarpio supratimą". Jis pažymėjo, kad neužtikrinus daugiakalbystės, skaitmeninė rinka niekada netaps bendra.atgal..