AR ŽINAI, KAD...

ES piliečių teisė laisvai judėti, gyventi ir dirbti visoje Sąjungoje lengvai gali būti palaikyta savaime suprantamu dalyku. Tačiau siekiant užtikrinti, kad piliečiai galėtų visiškai pasinaudoti šia teise, būtina sukurti ir palaikyti veiksmingą pagrindinių teisių ES viduje apsaugos sistemą.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

Naujienos

A. Saudargas dalyvavo META FORUM 2017 konferencijoje

2017-11-13

Šiandien Algirdas Saudargas dalyvauja META FORUM 2017 konferencijoje, skirtoje gimtosios kalbos projektui. Savo įžanginėje kalboje Saudargas pabrėžė, kad dauguma krizių politikoje atsiranda dėl nesusikalbėjimo: "Panaikinę kalbos barjerą Europos Sąjungoje, ne tik užtikrintume informacijos prieinamumą, bet ir skatintume dialogą ir savitarpio supratimą". Jis pažymėjo, kad neužtikrinus daugiakalbystės, skaitmeninė rinka niekada netaps bendra.atgal..