AR ŽINAI, KAD...

Europos Parlamento pirmininkas vadovauja Parlamento veiklai, pirmininkauja plenariniams posėdžiams ir tvirtina biudžetą. Jis atstovauja Parlamentui, palaikančiam išorės ryšius ir ryšius su kitomis Bendrijos institucijomis.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

Biografija

  Europoje Lietuvą matau kaip pastebimą ir gerbiamą valstybę. Europos Parlamentas – mūsų erdvė, kurioje galime drąsiai reikšti savo valią.

 

  • Ištikimybė vertybėms
 
Saugi ir užtikrinta ateitis
  
Energetiškai nepriklausoma Lietuva
 
Tai principai ir siekiai, kuriais vadovaujuosi atstovaudamas Lietuvai Europos Parlamente.

 

 

Algirdas Saudargas gimė 1948 m. balandžio 17 d. Kaune. 1972 m. baigė Kauno medicinos institutą, biofizikas. 1972–1977 m. Matematikos ir informacinės technologijos instituto mokslinis bendradarbis. 1977–1982 m. dėstė matematiką Žemės ūkio akademijoje. 1982–1990 m. Kauno medicinos instituto mokslinis bendradarbis.


Aktyvus Sąjūdžio narys nuo pat jo įsikūrimo. 1988–1990 m. Sąjūdžio Seimo politinio komiteto pirmininkas. Vienas iš Lietuvos krikščionių demokratų partijos atkūrėjų. 1995–1999 m. Krikščionių demokratų partijos pirmininkas. 2001–2004 m. partijos vicepirmininkas.

 

1990 m. išrinktas į Aukščiausiąją Tarybą – Atkuriamąjį Seimą, Kovo 11-osios akto signataras.

 

1990–1992 m. Užsienio reikalų ministras I–IV vyriausybėse

 

1996– 2000 m. Užsienio reikalų ministras VIII–X vyriausybėse.

 

1992–2003 m. Lietuvos Respublikos Seimo narys.

 

2004–2008 m. Lietuvos Respublikos ambasadorius prie Šventojo Sosto.

 

2009 ir 2014 m. pagal Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų sąrašą išrinktas Europos Parlamento nariu ir antrą kadenciją atstovauja Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) grupei.

 

Algirdas Saudargas Europos parlamente užima šias preigas:


Narys
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
 

Pavaduojantis narys
Kultūros ir švietimo komitetas
Delegacija ryšiams su Baltarusija
Delegacija ES ir Ukrainos parlamentinio bendradarbiavimo komitete
Delegacija EURONEST parlamentinėje asamblėjoje